Oslo havnestyre

6. januar 2021 utnevnte Oslo Havn KFs eier, byråd for Næring og eierskap, nytt havnestyre for perioden 2020-2023.

Oslo havnestyre har ti styremedlemmer hvorav et styremedlem er bruker/kundeoppnevnt, et styremedlem oppnevnt av Viken fylke og to styremedlemmer oppnevnt av de ansatte. I tillegg er det oppnevnt en personlig vara for styremedlemmet oppnevnt av Viken.  

Oslo havnestyre for perioden 2020-2023:

 

 • Marthe Scharning Lund, styreleder

Marthe Scharning Lund var som Byråd for Næring og eierskap Oslo Havn KFs eier i perioden 28. februar – 23. oktober 2019.  

Da Raymond Johansens byråd tok over i Oslo etter valget i 2015 ble Marthe Scharning Lund stabssjef ved byrådslederens kontor. Lund var politisk rådgiver for Regjeringen Stoltenberg (2005-2008). Hun var leder av politisk avdeling og valgkampsjef for Arbeiderpartiet i forbindelse med valget i 2013.  

Marthe Scharning Lund har vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og på partikontoret. Hun har lang fartidstid i arbeiderbevegelsen som blant annet politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, fylkessekretær i Vestfold Arbeiderparti og landssekretær i Framfylkingen. Lund var stortingsrepresentant for Ap 2000 – 2001.  

I dag er Lund partner og rådgiver for politikk og strategi i Footprint. Lund er født i 1976 og oppvokst i Skien.

 • Erling Lae, nestleder

Erling Lae ble innvalgt i Oslo bystyre og var medlem av byutviklingskomiteen fra 1992 til han ble byråd i 1997. Erling Lae var byrådsleder i Oslo i perioden 2000-2009.  

Lae var nestleder i Høyre fra 2008 til 2010. Han var fylkesmann i Vestfold fra 2010-2016. Lae har flere aktive styreverv, og er blant annet leder for juryen i Statens pris for byggkvalitet og nestleder i styret i Sparebankstiftelsen DNB.  

Erling Lae er filolog med grunnfag psykologi, mellomfag nordisk og historie hovedfag. Lae ble født i Oslo i 1947.

 • Hans Petter Aas, styremedlem   

Hans-Petter Aas var leder av Oslo SV fra 1995-2008. I perioden 1999-2008 var han medlem av Landsstyret i SV. Aas var medlem og vara i Bystyret i Oslo fra 1991 -2011, herav 4 år (1999-2003) på heltid som nestleder i Samferdsel- og miljøkomiteen.

Aas har siden 2007 vært leder av Oslo og Omland friluftsråd. Han er nestleder i Markarådet siden 2010. I perioden 2004-2010 var han nestleder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Hans-Petter Aas er utdannet revisor. Han har lang erfaring som leder og har blant annet vært leder av Norges Skatterevisorers Landsforening (1980-1990).

Aas har engasjert seg i idretten som aktiv, trener og tillitsvalgt innen fotball og ishockey i Gamlebyen IF/Forward og i Vålerenga IF. Aas er født i Oslo i 1946.

 • Geir Rognlien Elgvin, styremedlem   

Geir Rognlien Elgvin jobber til daglig som prosjektdirektør i Grape Architects. 

Elgvin har sjørfartsbok fra toppseilskonnert. Han har bakgrunn fra operasjon av skip i Wilhelmsen Ship Management, Sea Trucks Group Nigeria og Aker Solutions.

Elgvin har styreerfaring fra blant annet Norsk elbilforening, ØIF Arendal Elite, Ruseløkka skolestyre og Norges gymnasiastsamband. Elgvin har sittet i styret i Oslo Havn siden oktober 2016. Han er foredragsholder på det grønne skiftet, steds- og byutvikling.

Geir Rognlien Elgvin er født i Arendal i 1976. Siden 1995 har han vært bosatt på Ruseløkka i Oslo.  

 • Merete Agerbak-Jensen, styremedlem 

Merete Agerbak-Jensen er seniorrådgiver i sekretariatet for Osloregionen, hvor hennes arbeidsområder er areal, transport, klima og miljø.  

Agerbak-Jensen var kommunikasjonssjef i Klimaetaten i Oslo kommune fra 2017-2020. Hun har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge, kommunikasjonsdirektør i Avinor og to ganger kommunikasjonsdirektør i Sporveien (2004-2006 og 2009-2012).   

Agerbak-Jensen har vært byråd for Høyre i Oslo to ganger, først for miljø og samferdsel (1998-2000) og senere for byutvikling (2006-2009). I begge disse jobbene var Oslo Havn og dens plass i byen sentral. Agerbak-Jensen har vært nestleder i Oslo Høyre og leder i Oslo Unge Høyre.  

Agerbak-Jensen er utdannet journalist fra Journalisthøgskolen i Oslo og har grunnfag i litteraturvitenskap fra UiO. Merete Agerbak-Jensen ble født i Oslo i 1967.

 • Marianne Marthinsen, styremedlem   

Marianne Marthinsen er en norsk politiker (Ap). Marthinsen har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO.  

Marianne Marthinsen ble innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2005 og gjenvalgt i 2009, 2013 og 2017. Marthinsen er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Fra 2014 til 2017 var hun Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson.  

Marthinsen har tidligere vært leder av Grorud AUF, styremedlem i Attac Norge og nestleder i AUF i Oslo, samt varamedlem av AUFs landsstyre (2000–2001). I 2018 studerte Marthinsen forsvar, sikkerhet og krisehåndtering ved Forsvarets høyskole.  

 • Tom Haugvad, styremedlem - brukeroppnevnt 

Tom Haugvad var daglig leder for Hevold Shipping AS, Norward Forwarding AS og Searunner Shipping AS i over 20 år, inntil han gikk av med pensjon i 2020. Han er nå styremedlem i selskapet Hevold Group AS. 

Haugvad har hovedsakelig jobbet med oversjøiske transporter, både som speditør og rederiagent. Han har helt fra starten av sin karriere hatt et nært forhold til havnevirksomhet og Oslo Havn. 

Tom Haugvad har også hatt styreverv i NHO Logistikk og Transport i flere perioder. Haugvad er født i Oslo i 1954. 

 • Siri Hov Eggen, styremedlem - oppnevnt av Viken fylke 

Siri Hov Eggen er Fagsjef Opplysningsrådet for veitrafikken. Eggen er cand. mag med sosiologi og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Siri Hov Eggen har 12 års erfaring som politiker for Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting. Eggen har blant annet forhandlet og reforhandlet Oslopakke 3 to ganger samt bidratt til å utvikle samferdselsplanen i Akershus. Hun har jobbet med ny Oslofjordforbindelse, tilførselsveier og ny RV22 fra Lillestrøm til Fetsund, men har brukt mest tid på ny E18-vestkorridoren.

Siri Hov Eggen sitter i kommunestyret til Vestby kommune. I periodene 2001-2005 og 2009-2013 var hun varamedlem på Stortinget for Akershus Ap. Eggen er styremedlem i Fjellinjen AS. Hun er født i 1969.    

 • Katrine Brede Didriksen, styremedlem - ansatteoppnevnt   

Katrine Brede Didriksen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo (2007-2012). Hun har spesialisering innen sjørett. Didriksen har videreutdanning innen petroleumslovgivning og petroleumskontrakter (2014).    

Didriksen er siden 2016 Sikkerhets- og beredskapsrådgiver i Oslo Havn KF. Hun har tidligere blant annet arbeidet som jurist i Kystverket (2013-2016) og har internasjonal erfaring fra rederiene Fednav og MUR Shipping (2012-2013).

 • Kenneth Gromsrud, styremedlem - ansatteoppnevnt  

Kenneth Gromsrud har svennebrev som rørlegger. Gromsrud jobber i eiendomsavdelingen i Oslo Havn med drift og vedlikehold av Oslo Havns bygningsmasse. Han jobbet tidligere i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift og Oslo Vei.  

Kennet Gromsrud har jobbet ti år i Oslo Havn. Han er gjenvalgt til styret som ansatteoppnevnt. Kenneth Gromsrud ble født i Oslo i 1977 og bor på Hagan i Nittedal.

 • Sjur Strand, varamedlem, oppnevnt av Innlandet fylke

Sjur Strand er innvalgt på Fylkestinget Innlandet for Arbeiderpartiet for perioden 2019-2021. Strand er daglig leder i Hexum AS.  

Sjur Strand var ordfører på Kongsvinger fra 2015-2019. Strand har blant annet vært Fagdirektør Kriminalomsorgsdirektoratet (2013-2015) og regionaldirektør Kriminalomsorgen region nordøst (2008-2013).   

Sjur Strand er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Gøteborg (1974-1977) og Handelshøyskolen BI (MBA Economics, 1991).

Havnestyresaker og møter 2023

25. januar 

15. mars

12. april

10. mai 

14. juni

23. august

27. september

1. november

13. desember

Havnestyresaker og møter i 2022

2. februar

2. mars

6. april

11. mai

15. juni

31. august

28. september

2. november

14. desember

Havnestyresaker og møter 2021

Seminar 3. februar 10:00 – 15:00 – fysisk om mulig, alternativt digitalt.

24. februar kl. 16:00

7. april kl. 16:00

5. mai kl. 16:00

9. juni kl. 16:00

25. august kl. 16:00

15. september kl. 16:00

20. oktober kl. 16:00

Vedlegg - Sluttrapport - Prøvetaking av snø langs kai

8. desember kl.14

Havnestyresaker og møter 2020

13. februar kl.16

Protokoll fra møtet 13. februar 

19. mars kl.16

2. april kl.16

Protokoll fra møtet 2. april 

7. mai kl.16

11. juni kl.16

17. september kl.16

29. oktober kl.16

3. desember kl.16

For eldre saker - kontakt postmottak@oslohavn.no