Happenings

Partneravtale 2020

Opplev livet havnelangs i Oslo! Kalenderen gir oversikt over arrangementer i havna og på havnepromenaden, hele året. Vi oppfordrer til flere mindre Havnelangs- arrangement gjennom året. 

Se aktiviteter og arrangement havnelangs i Oslo. Arrangører kan melde inn aktiviteter.

Oslo Havn får hybrid oppsynsbåt

Oslo Havn inngår partneravtaler med aktører som skaper aktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at de bidrar til gode aktiviteter på Havnelangs.

Søk innen 1. februar 2022

Ship traffic in Port of Oslo