Contact us

Ingvar M. Mathisen

Havnedirektør / Port Director

Siv Ellen Omland

Kommunikasjonssjef / Head of Communications
Einar Marthinussen

Einar Marthinussen

Kommersiell direktør/ Director Commercial

Åsa Nes

Eiendomsdirektør / Director Property
Svein Olav Lunde

Svein Olav Lunde

Teknisk direktør / CTO

John E. Larsen

Finansdirektør / CFO

Trude Thingelstad

Fagsjef kommunikasjon / Communication Chief Adviser

Jens Petter Christensen

Havnekaptein / Port Captain

Øystein Nomerstad

Seksjonssjef farvann / Head of maritime

Espen Dag Rydland

Utbyggingsleder, eiendom

Stian Fjell

Seksjonsleder Elektro / Head of Electro section
Frode Rosenberg

Frode Rosenberg

Seksjonsleder Havneservice / Head of Port Service

Hege Thurmann

Forvaltningssjef, Eiendom

Tore Beitveit

Seksjonsleder Økonomi, IT, anskaffelser / Head of Economy, IT and Purchases