Oslo Havn logo Oslo Kommune
Hjem / Gods
Daniel Spiro

Gods

Oslo havn er sammen med godsterminalene på Alnabru navet i den nasjonale godstransporten, og kan med god grunn kalles porten til Norge. I havna håndteres mange ulike typer gods. Fra forbruksvarer i containere til nye biler, korn, olje, salt og sement til byggebransjen.