Oslo Havn logo Oslo Kommune
Container

Container

Foto: Espen Braata

Yilport Oslo er Norges største og mest moderne containerterminal, med nærhet til et stort og økende marked. Halve Norge bor under tre timer fra Oslo havn.

Oslo er logistikknavet i Norge. Rundt 80 % av varene som kommer i containere, fra sykler, bøker til elektronikk, kantstein og matvarer skal til Oslo og nærområdene. 

Sjøtransport er kostnadeffektiv og miljøvennlig, og mer enn halverer klimautslippene sammenliknet med andre transportformer. 

Effektiv og miljøvennlig 
Operatøren Yilport Oslos avanserte logistikksystemer og moderne terminalutstyr gir effektiv omlasting og kort liggetid for varene. Kort avstand til hovedveinett og jernbane gjør at varene raskt fraktes ut til butikkene og forbrukerne. 

Yilport Oslo har mål om å bli en nullutslippsterminal. Containerkranene er blant verdens mest stillegående, nullutslippskraner. Terminalen har åtte elektriske stablekraner (RTG). Elektriske e-trucker er på plass. Neste skritt er e-traktorer. Deretter gjenstår det el- reach stackere, før terminalen er en nullutslippsterminal. 

Kontaktperson

Maiken Solemdal

Commercial Manager, Yilport Oslo