Ferger

Oslo er Norges største fergehavn. Utenlandsfergene til Danmark og Tyskland gir årlig tusenvis av passasjerer opplevelsesrike sjøreiser. Samt effektiv transport av varer og gods. Lokalfergene er viktig for passasjertrafikken i og mellom Oslo og nabokommunene. En kort båtreise med øybåtene gir tilgang til rekreasjon og friluftsliv på Oslofjordens øyer. Charterbåtene skaper opplevelser på fjorden.