Oslo Havn logo Oslo Kommune
Kontakt oss

Kontakt oss

Ingvar M. Mathisen

Havnedirektør
Port Director

Siv Ellen Omland

Kommunikasjonssjef
Head of Communications
Kommersiell direktør Einar Marthinussen

Einar Marthinussen

Kommersiell direktør
Director Commercial

Espen Dag Rydland

Plan- og utbyggingsdirektør
Director Planning and Investments
Hege Berg Thurmann

Hege Berg Thurmann

FDVU direktør
CTO

John E. Larsen

Finansdirektør
CFO

Øystein Nomerstad

Fung. maritim direktør
Maritime director (Acting)

Oslo havnevakt - Oslo Port Control

Åpen 24/7
Open 24/7

 

Trude Thingelstad

Fagsjef kommunikasjon
Communication Chief Advisor

Jens Petter Christensen

Havnekaptein
Port Captain

Anette Brække

Rådgiver Kommersiell avdeling
Advisor Commercial
Heidi Leander Neilson

Heidi Neilson

Seksjonsleder plan og miljø
Head of plan and environment

Stian Fjell

Seksjonsleder Elektro
Head of Electro section
Frode Rosenberg

Frode Rosenberg

Seksjonsleder Havneservice
Head of Port Service
Carolina Evelina Miro Gamble

Carolina Gamble

Seksjonsleder Forvaltning
Head of Asset Management

Tore Beitveit

Seksjonsleder Økonomi, IT, anskaffelser
Head of Economy, IT and Purchases

Finn en ansatt (Oslo kommune)