Oslo Havn logo Oslo Kommune
Havnevakt

Havnevakt

Heidi Neilson
Oslo havnevakt er døgnbemannet og styrer trafikken i Oslo kommunes sjøområde.

Havnevakten opererer på VHF kanal 15.

Horten sjøtrafikksentral (Horten Vessel Traffic Service) har ansvaret for trafikkstyring av den statlige farleden fra Færder og inn til Oslo. Sjøtrafikksentralen har arbeidskanalene 18 og 19.

Horten sjøtrafikksentral og Oslo havnevakt vil sammen arbeide for å bidra til sikker og effektiv trafikkavvikling i Oslofjorden. 

Kontaktinformasjon Oslo havnevakt:
Telefon: +47 917 99 900 (24/7)

Mail:havnevakt@oslohavn.no