Om oss

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Hver uke anløper mellom 50 og 70 skip havna.