Oslo Havn logo Oslo Kommune
Adgang til havneområder

Adgang til havneområder

Oslo Havn har 14 havneanlegg. De er underlagt ISPS (International Ship and Port Facility Code) og sikret for å motta skip i internasjonal fart. Noen havneanlegg stenges kun ved anløp, mens andre er stengt med adgangsbegrensning.

Slik får du adgang 

I byhavna er kun utenlandsfergeterminalene adgangsbegrenset. Øvrige havneanlegg sikres og stenges kun i forbindelse med anløp. Når det ikke er skip inne er kaiene åpne for publikum.

Godshavna i Sydhavna har flere adgangsbegrensede havneanlegg med porter og bommer. For adgang må du ha gyldig legetimasjon og avtale med havneanlegget du skal besøke.

For fast adgang må du fullføre et ISPS-kurs før det kan utstedes adgangskort.
Se lenke  til ISPS - sikkerhetskurs nedenfor.

ISPS anlegg i Oslo havn - kart

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) er en internasjonal standard som skal forebygge og bekjempe terror og sabotasje, og annen kriminalitet.  

Oslo har 14 ISPS-havneanlegg som er sikret for å motta skip i internasjonal fart. Havneanleggene har ulike sikringstiltak som adgangskontroll, overvåking, gjennomsøking og visitasjon eller kontroll med last og skipsforsyninger. 
Se kart over ISPS- havneanlegg i Oslo havn

Søk om adgangskort til havneanlegg

Alle som har et ærend innenfor ISPS-områdene må registrere seg for å få adgang. Det er den enkelte sikringsleder (PFSO) i havneanleggene som utsteder besøksbevis eller fast adgangstillatelse.

Ta kontakt med havnevakt@oslohavn.no / mob 917 99 900 for kontaktinfo til de ulike havneanlegg.
  

Fullfør obligatorisk ISPS sikkerhetskurs for adgang til havneanlegg

Før du kan få fast adgang til et havneanlegg, må du gjennomføre ISPS - kurs for Oslo havn 
Kurset tar ca. 10-15 minutter. Når du har gjennomført kurset vil du motta en e-post med bekreftelse og informasjon om hvor du skal henvende deg for å få utstedt kort.

Sydhavna - adgang til Sydhavna nord (nordre Sjursøykai og Oslo Havns lokaler på Sjursøya) Åpningstider portvakt og veibeskrivelse   

For å komme til Sjursøya nord med bil – følg skiltene til Sydhavna. Følg Kongshavnveien sydover, og ta til høyre ved skiltet Nordre Sjursøykai/ Oslo Havn KF (ved Unicon) 

Alle må registere seg hos portvakten på Sjursøya nord. (se kart)

Portvakten er bemannet kl. 06.45 – 16.15 på hverdager.

Kontaktinfo: isps.vakt@avarnsecurity.com  Mob 908 05 755  

Besøkende får utstedt besøkskort. Husk å ta med dokumentasjon som bekrefter at du har et nødvendig ærend. Legitimasjon med bilde (førerkort, bankkort eller pass) må medbringes for kontroll.

Sydhavna - adgang til Yilport Oslo containerterminal på Sjursøya

For adgang til containerterminalen på Sjursøya, ta direkte kontakt med operatøren Yilport Oslo. 

Sydhavna - adgang til bommen ved skur 90 / Kongshavnveien

Bommen ved skur 90 er åpen hverdager fra 06:00 -18:00.

Hvis du har hyppige ærend kan du søke om fast adgang.  

For ytterligere informasjon:
Havnevakten mob 917 99 900 eller e-post havnevakt@oslohavn.no  

Varelevering til Oslo Havn - varemottak Sjursøya og hovedkontoret skur 38

Varemottak Oslo Havns lager på Sjursøya

Varer leveres til skur 88 på Sjursøya hverdager mellom kl.07-14

Leveranser må avtales på forhånd.

Ta kontakt med Lars Finholth mob 909 32 551 lars.finholth@oslohavn.no

Varemottak til Oslo Havns hovedkontor Skur 38

Varer til kantinen leveres til inngangsdør skiltet KJØKKEN/AVFALL.

Varer til resten av bygget leveres gjennom hovedinngangen. Ta kontakt med resepsjonen som har åpningstid 09:00-15:00

 

Sikkerhet og reglement for brukere og publikum

Oslo Havn er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet for alle som ferdes i havna. Det krever at alle som ferdes på sjøen og i havna følger visse retningslinjer. Det er vedtatt to lokale forskrifter som gjelder i Oslo havn og Oslo kommunes sjøområde:

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde, Oslo kommune 

Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Oslo kommunes sjøområde 

gjelder i Oslo kommunes sjøområde, med unntak av hoved- og biled og kun for fritidsfartøy.

Kystverket har myndighet til å fastsette grenser for næringsfartøy. Oslo Havn vil derfor ikke kunne regulere næringsfartøy. Dette inkluderer eventuelle søknader om dispensasjon.

Forskriften gjelder kun i kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled. Det er Kystverket som har myndighet til å regulere ferdsel i hoved- og biled, også for fritidsfartøy. Hoved- og biled er merket grønt i kartet.

Kart med de viktigste farts- og ordensreglene i Oslo kommunes sjøområde. 

Fartsgrense i godshavna i Sydhavna

I Sydhavna er fartsgrensen 30 km/t. I havna er det mye biltrafikk, maskiner i arbeid og myke trafikanter i bevegelse. Det er viktig å vise stor årvåkenhet, følge oppmerkede gang- og kjøremønstre og ikke komme nær havnekraner og maskiner i arbeid. Respekter skilting i havna.