Våre lokaler

Oslo Havn KFs hovedkontor ligger på Vippetangen, men er under oppussing. Ny midlertidig adresse er Schweigaardsgate 16. Vi har også lokaler og verksted på Sjursøya.

Se kart for Oslo Havns lokaler på Vippetangen og Sjursøya. 

For besøkende til Sjursøya:

Besøk til Oslo Havns lokaler på Sjursøya skjer via et avstengt ISPS-område, med portvakt. Før besøk ber vi om at du melder inn navn, firma og evt. registreringsnummer til den du har avtale med. Besøkende bes henvende seg i vakten som vil utstede besøkskort og gi adgang. Vakten er åpen mandag-fredag mellom 07-16:30.