Oslo Havn logo Oslo Kommune
Våtbulk

Våtbulk

Tankskip til kai ved Sjursøya.

Oslo havn forsyner Norge med olje.

40 prosent av landets forbruk til drivstoff  kommer til Sjursøya. Oljeselskapene importerer ulike oljeprodukter til det norske markedet. Hver dag går to 300 meter lange tog til flyplassen på Gardermoen med flydrivstoff.

Det er oljeselskapene Uno-X Forsyning AS, St1 Norge AS, Circle K Norge AS og Oslo Lufthavns Tankanlegg (OLT) AS som er eiere og operatører av anleggene ute på området. 

Sisterne Drift DA drifter anleggene i Ekebergåsen på vegne av oljeselskapene.

Se informasjonsbrosjyren:
Sikkerhet og varsling ved Sjursøya Oljehavn, Ekeberg Oljelager
og Ekeberg Tank.