Oslo Havn logo Oslo Kommune
Tørrbulk

Tørrbulk

Korn, salt og sement er blant tørrbulkproduktene som kommer til Oslo.

Tørrbulk er tørr last som fraktes løst i store lasterom i egne skip, og er et viktig segment i Oslo havn og for byen. Til Oslo kommer produkter som korn, salt, sand, sement og grus. 

Oslo by vokser. Boliger bygges, veier skal asfalteres og vedlikeholdes og mennesker og dyr trenger korn og proteiner i sitt daglige kosthold. Store mengder sand, grus og sement til betong for byggeindustrien, salt til vinterveiene og korn og proteiner til menneske- og dyremat kommer sjøveien til Oslo. Kort vei til der produktene skal brukes sparer miljøet for utslipp. 

Norsk industri trenger også havna for tilgang til markeder for produkter som leca, pellets og tømmer. 

De fleste tørrbulkproduktene håndteres på Sjursøya. Matkorn kommer til kornsiloen på Vippetangen.