Oslo Havn logo Oslo Kommune
Støy

Støy

Containerhavna

Oslo er en bynær havn som vil være en god nabo.  Det er mye aktivitet i havna som kan oppleves som støy. Derfor velges det utstyr som støyer så lite som mulig.  Foto: Espen Braata

Oslo Havn jobber målbevisst med å begrense støy fra havna. Dialog med naboer og aktørene er viktig.

Mer effektiv havnedrift og vekst i sjøtransporten skal være forenelig med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om støy. 

Støy fra havn og sjøtransport

Oslo havn er en offentlig havn som er åpen alle dager i året. Havna har mottaksplikt og tar i mot alle skip som følger gjeldende regler. Mellom 50-70 skip anløper hver uke. 

Oslo Havn bygger havna i tråd med at byen vokser. For å sikre at varer og passasjerer kommer til regionen på den mest energieffektive måten, bygges havna ut for å ta i mot mer gods og passasjeer. 

Støy fra havna, kan være skip som legger til kai, kjettinger og lemmer som slår, eller det er tunge kjøretøy som flytter godset vi alle har bestilt og forventer skal være i butikken når vi trenger det.

Det som avgir mest støy i nærområdene rundt havna, er trafikken på Mosseveien og E18 til Drammen.

Oslo Havn bygger buffersoner

Avstand og skjerming er avgjørende for hvor plagsomt man opplever støyen. Oslo Havn bygger buffersoner som skjermer mellom naboene og havneaktiviteten.

Buffersonen og aktivitetsparken Bekkelagsbadet er utviklet med innspill fra naboene og er mye i bruk.  

SKAPER AKTIVITET OG  SKJERMER NABOLAGET. Buffersonen, Bekkelagsbadet har skapt ny aktivitet og er populær. Den skjermer nabolaget for aktiviteten på Ormsundkaia og bidrar samtidig til at mer gods kan flyttes fra vei til sjø. Foto: Hans Kristian Riise

Støymåler og støyskjema

Oslo Havn har en måler i Sydhavna som registrerer støy fra havnas aktiviteter. I tillegg blir det gjennomført spesifikke støymålinger av enkelte aktiviteter.

Alle tilbakemeldinger fra naboer og publikum registreres og mottas via støyskjema.  Alle som henvender seg via støyskjema får tilbakemelding.

For mer informasjon - se årsrapporter og støysonekart.

Elektronisk skjema for støy og andre forhold ved havnedrift

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Miljømål støy

Mål 14: Foreta støymålinger, bevisstgjøre om støy og behandle innspill fra interessenter

Status

Mål 14: Støymålinger oppsummeres i årlig støyrapporter.

Alle henvendelser via støyskjema får utfyllende svar.

Innspill fra naboer brukes for å korrigere aktivitet, og for å gi tilbakemelding til rederier og havneaktører.