Oslo Havn logo Oslo Kommune
Vil utrede landstrøm til tank- og bilskip

Vil utrede landstrøm til tank- og bilskip

Oslo Havn har fått statlig Enova- støtte til å utrede mulighetene for landstrøm til tankskip og bilskip i Sydhavna.

PUBLISERT: 09.06.21

Flyfoto Oslo Havn

På vei til nullutslippshavna. Nå utredes landstrøm til tank- og bilskipene som anløper godshavna i Sydhavna. Foto: H. Valderhaug

Oslo havn skal kutte 85 % av klimagassutslippene innen 2030, og på sikt bli utslippsfri. Etablering av landstrøm er et ledd i å nå de overordnede miljømålene i Oslo Havn. Fremtidens nullutslippshavn krever ren strøm til skip, havnedrift og landtransport.

Det startes nå to forprosjekter for etablering av landstrøm og eventuell lading til tankskipene og bilskipene som anløper godshavna i Sydhavna. Landstrøm til tank- og bilskipene vil kunne kutte 4800 tonn CO2-utslipp i året, i tillegg til å redusere støy. Til sammenlikning kutter landstrømanlegget til utenlandsfergene på Vippetangen årlig 2300 tonn CO2. Forprosjektene ferdigstilles våren 2022.

Landstrøm til oljehavna

I Oslo havn håndteres ca. 40 prosent av landets drivstofforbruk. Drivstoffanlegget i Oslo driftes og brukes av Norges største aktører. Tankskip leverer drivstoff som lagres i fjellanlegget, og distribueres til bensinstasjoner på hele Østlandet med tankbiler. Flydrivstoffet fraktes direkte med tog til Gardemoen.

Handlingsplanen «Oslo havn som nullutslippshavn»  viser at tankskip har omtrent like store utslipp som containerskip i Oslo, som er 4500 tonn CO2.

Etablering av universelle landstrømanlegg for tankskip er utfordrende fordi flere ulike skip anløper oljehavna i Oslo. Lossing av drivstoff skjer i henhold til strenge sikkerhetsregler som landstrømløsningen må tilfredsstille. 

Oslo Havn har startet dialogen med rederiene og norske og europeiske havner for å samle kompetanse og finne felles kostnadseffektive løsninger, både på land og på skipene.

Bilskip på landstrøm i Oslo

Oslo er Norges nest største bilhavn og det kommer regelmessig bilskip til Oslo fra Bremerhaven via Drammen.

Oslo Havn er i dialog med landets største bilhavn i Drammen om å finne en felles teknisk løsning for tilkobling, og for behov for sambruk og lading. Kartleggingen fra konseptutredningen gjør at vi allerede har mye kunnskap om strømbehov, effektbehov og tilgjengeligheten i området.  

Oslo er Norges nest største bilhavn. I fjor kom nesten 50 000 biler sjøveien til Oslo. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien