Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn tilbyr betalingsutsettelser

Oslo Havn tilbyr betalingsutsettelser

Kunder kan ved behov nå søke Oslo Havn om forlenget betalingsutsettelser frem til 15. august.

PUBLISERT: 05.05.20

Foto: Harald Valderhaug

Oslo Havn mottar en rekke henvendelser fra kunder om betalingsutsettelser på grunn av Covid19 – epidemien.

Kunder og leietakere har varslet inntektstap etter synkende etterspørsel av varer og tjenester. Flere har måttet stenge og permittere ansatte.

-    Vi har forståelse for at det er krevende tider for havnas kunder. Det er viktig for oss å holde hjula i gang og bidra i samfunnsdugnaden. Derfor tilbyr vi betalingsutsettelser til kunder som har behov for det, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Oslo Havn er selvfinansiert og mister selv som følge av situasjonen betydelige inntekter som skulle bidratt til å finansiere havneinfrastruktur, og at vi kan holde konkurransedyktige priser for å fremme miljøvennlig sjøtransport. Det er imidlertid viktig for Oslo Havn å holde virksomhetene i havna i gang.

Den statlige støtteordningen er nå lansert for uunngåelige faste kostnader. Oslo Havn tilbyr betalingsutsettelse til alle kunder som har behov for det, både de som ikke omfattes av den statlige ordningen og som supplement til de kundene som omfattes av den statlige ordningen.

Vi vil behandle søknadene i henhold til gjeldende lovverk og Oslo Havn må samtidig ta hensyn til behovet for å ivareta likviditeten i vår egen virksomhet.  

Søknadsprosess – to skjemaer

Vi har derfor to separate søknadsskjemaer for betalingsutsettelser:             

1. Søknad fra kunder som kvalifiserer for den statlige støtteordningen for faste kostnader             

2. Søknad fra kunder som IKKE kvalifiserer for den statlige støtteordningen  

Vi vil behandle søknader om betalingsutsettelser fra kundene i kategori 1 og 2 på samme grunnlag som for de statlige støtteordningene i forhold til inntektsbortfall. Søker som ikke omfattes av den statlige støtteordningen må derfor dokumentere inntektsbortfall for mars på minimum 20 %, og for påfølgende måneder minst 30 % inntektsbortfall. Vi forutsetter at de av våre kunder med kvalifisert inntektsbortfall mht. annonserte støtteordning for dekning av en andel av faste kostnader, herunder husleie, søker staten hver måned om slik støtte. Det forutsettes at all mottatt statlig støtte for husleie umiddelbart betales til Oslo Havn under mottatte fakturaer hver eneste måned.  

Betalingsutsettelse for fakturaer med forfall i perioden 1/3-2020 tom 15/8-2020 vil i første omgang innvilges frem til 15. august 2020. Ny vurdering gjøres på det tidspunktet etter ny søknad, om ytterligere betalingsutsettelser er nødvendig utover 15. august 2020.

Oslo Havn gjør oppmerksom på at utsettelse av innbetaling av leie og/eller havnevederlag ikke medfører at kravet på leie og/eller vederlag for perioden opphører eller ettergis. Det skal avtales en nedbetalingsplan sammen med Oslo Havn for betaling av leien det er gitt henstand. I helt spesielle tilfeller kan betalingslettelser vurderes innenfor statsstøtterammeverket, men da basert på separat søknad tidligst 15/8-2020.

For spørsmål- kontakt:

John E. Larsen

Finansdirektør
CFO