Oslo Havn logo Oslo Kommune
Lavere pris for miljøvennlige skip

Lavere pris for miljøvennlige skip

2024 prisene er justert med konsumprisindeksen på 4 %. Oslo Havn spisser miljørabattene for å belønne skip som reduserer utslipp.

PUBLISERT: 07.12.23

Dronebilder av containerhavna Sjursøya - Yilport Oslo

På vei til nullutslippshavna. Miljørabatter og investeringer i nullutslippsteknologi skal fremme miljøvennlig sjøtransport. Foto: Lars Kringstad

Se Oslo Havns priser og forretningsvilkår for 2024. 

Oslo Havn jobber for å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig. Miljørabattene differensieres ytterligere for å premiere utslippskutt. Miljøbidrag fra alle skip sikrer og fremskynder investeringer i nullutslippsteknologi som fremmer miljøvennlig sjøtransport.  

Premierer miljøvennlig sjøtransport 

Oslo Havns samfunnsoppdrag er å legge til rette for klima– og miljøvennlig sjøtransport av bl.a. forbruksvarer, biler, bygningsmaterialer og passasjerer til en by og region i vekst. Innen 2030 skal byen fjerne 95 prosent av klimagassutslippene. I Oslo havn skal utslippene ned med 85 prosent i samme periode, og på sikt bli utslippsfri.  

- Det skal lønne seg å investere i og ta bruk i nullutslippsteknologi. Vi vrir dagens rabatter i retning av en mer miljødifferensiert prisstruktur for å premiere skip som reduserer utslipp.  Samtidig har vi økt miljøbidraget for alle som sikrer og fremskynder nødvendige investeringer i nullutslippsteknologi. Vi håper dette bidrar til at Oslo når målsetningen om 95% reduksjon av klimagasser innen 2030, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo havn.   

Kommersiell direktør i Oslo Havn, Einar Marthinussen. Bildet er tatt på Sjursøya med Oslo i bakgrunnen.
Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn.   

Investerer i nullutslippsteknologi  

Utbyggingen av nullutslippshavna har betydelige kostnader i utslippsfri infrastruktur. Oslo Havn investerer i landstrøm for alle skipstyper. Rederiene må bygge om skipene og havneaktørene må investere i nytt utstyr og maskiner.   

Priser og rabatter skal balansere hensynet til havnas vedlikeholds- og investeringsbehov og samtidig opprettholde sjøtransportens konkurranseevne.  

Miljørabatten regnes i dag ut fra to etablerte indekser, EPI (Environmental Port Index) for cruise og den internasjonale miljøskips- indeksen ESI (Environmental Ship Index)  for alle skip. ESI premierer et bredt spekter av skipets samlede miljøegenskaper.   

-Vi oppfordrer skipene til å registrere seg i miljøskipsindeksene ESI og EPI for å oppnå miljørabatter. Det skal koste mer å ikke registrere og rapportere utslippstall eller å ikke ta i bruk nullutslippsløsninger, sier Einar Marthinussen.