Oslo Havn logo Oslo Kommune
Land- og ladestrøm

Land- og ladestrøm

Oslo Havn bygger landstrømanlegg til alle skipstyper.

PUBLISERT: 22.06.23

Crown Seaways landstrøm

Oslo Havn skal kutte utslippene med 85% innen 2030 og bli en nullutslippshavn på sikt.

Vi startet med å bygge landstrøm der effekten er størst. Det første store skrittet mot å oppfylle nullutslippsvisjonen ble tatt i 2011. Da åpnet landstrømanlegget til Color Lines cruiseferger på Hjortnes. Color Fantasy og Color Magic var de første store skipene i Norge som slo av dieselmotorene ved landligge. 

Oslo Havns nullutslippsvisjon krever store mengder strøm til skip, kraner, bygg og elektriske farkoster på skinner og hjul. Oslo Havn bygger infrastruktur som skaper gode rammevilkår for rederiene som skal investere i framtidens skip. Det innebærer investeringer i milliardklassen. 

Havnene i Oslofjorden samarbeider om felles standarder for land- og ladestrøm. 

Oversikt over ferdigstilte og planlagte land- og ladestrømanlegg i Oslo havn: 

1.HJORTNES - COLOR LINE: Landstrømanlegg til Color Lines cruiseferger Color Fantasy og Color Magic, etablert i 2011. Effekt 3 MW.  

2.FILIPSTADKAIA - CRUISESKIP: Landstrømanlegg til cruiseskip på Filipstad. Oslo Havn fikk 20 millioner i støtte av Enova i august 2023 til å bygge anlegget. Klart til cruisesesongen 2025. Anlegget skal være høyspent med en maksimal effekt på 16 MW og kan forsyne ett skip om gangen.  

3. FILIPSTAD – TUNGTRANSPORT: De første offentlig tilgjengelige lynladere forbeholdt elektriske laste- og varebiler. Ett ladepunkt ved Posten-terminalen og ett ved DHL-terminalen. Etablert 2022. Effekt: 184 kW. Drives av Kople. Filipstadveien, 0250 Oslo. 

4. TINGVALLAKAIA - NESODDENBÅTENE: Ladestasjon for Nesoddenbåtene til Norled. Etablert 2020. Effekt: 4MW.    

5. RÅDHUSBRYGGE 4 - ØYBÅTENE: Ladestasjon for øybåtene. Driftes av Boreal. Etablert i 2021.   

6. REVIERKAIA - CRUISESKIP: Landstrømanlegg til cruiseskip på Revierkaia. Landstrømanlegget skal levere 11 kV i både 50/60 hertz opptil 16 MW når det står klart til cruisesesongen 2024. 

7. UTSTIKKER 2 OG REVIERKAIA, VIPPETANGEN - DFDS: Landstrømanlegg til DFDS sine utenlandsferger Pearl Seaways og Crown Seaways på Vippetangen ble tatt i bruk i 2019. Color Lines ferger kan koble seg til ved behov, slik de gjorde ifbm koronakrisen da skipene lå i opplag. Samlet kapasitet på 7,5 MW, 11 kV og 50 Hz.       

8. GRØNLIA - TUNGTRANSPORT: Norges største offentlige ladestasjon for tungtransport ligger på Grønlia i Oslo havn. Åpnet i juni 2023. Seks tilkoblingspunkter på 300 KW. Grønlikaia, 0193 Oslo.  

9. NORDRE SJURSØYKAI - SEMENTSKIP: Landstrømanlegg til sementbåtene til Heidelberg Cement. Samlet kapasitet på 1,8 MW. Etablert 2022.      

10. SØNDRE SJURSØYKAI - CONTAINERSKIP: Landstrømanlegg for containerskip hos Yilport Oslo er klart i løpet av 2024. Anlegget vil ha tre uttak med mulighet for 50 og 60 Hz. Maksimal kapasitet vil være på 1600 kVA (1,6 MW). Yilport Oslo er Norges største containerterminal. Landstrømanlegg til containerskipene står klart i 2024. Basert på anløpsstatistikken for 2020 har anlegget potensiale til å kutte utslipp på 2,371 tonn CO2 og 33 tonn NOX per år.        

11. TANKSKIPUTSTIKKEREN – TANK/KJEMIKALIE-SKIP OG KARBONSKIP: I august 2023 fikk Oslo Havn tildelt kr. fra Enova for å bygge landstrømanlegg til tankskip og CO2-skipene til Northern Lights (skal brukes ifbm utskiping av karbon). Når anlegget står klart i 2025 har alle de store skipstypene som anløper Oslo havn fast tilgang på landstrøm.

1.HJORTNES - COLOR LINE: Landstrømanlegg til Color Lines cruiseferger Color Fantasy og Color Magic, etablert i 2011. Effekt 3 MW.

2.FILIPSTADKAIA - CRUISESKIP: Landstrømanlegg til cruiseskip på Filipstad. Oslo Havn fikk 20 millioner i støtte av Enova i august 2023 til å bygge anlegget. Klart til cruisesesongen 2025. Anlegget skal være høyspent med en maksimal effekt på 16 MW og kan forsyne ett skip om gangen.

3. FILIPSTAD – TUNGTRANSPORT: De første offentlig tilgjengelige lynladere forbeholdt elektriske laste- og varebiler. Ett ladepunkt ved Posten-terminalen og ett ved DHL-terminalen. Etablert 2022. Effekt: 184 kW. Drives av Kople. Filipstadveien, 0250 Oslo.

4. TINGVALLAKAIA - NESODDENBÅTENE: Ladestasjon for Nesoddenbåtene til Norled. Etablert 2020. Effekt: 4MW.

5. RÅDHUSBRYGGE 4 - ØYBÅTENE: Ladestasjon for øybåtene. Driftes av Boreal. Etablert i 2021.

6. REVIERKAIA - CRUISESKIP: Landstrømanlegg til cruiseskip på Revierkaia. Landstrømanlegget skal levere 11 kV i både 50/60 hertz opptil 16 MW når det står klart til cruisesesongen 2024.

7. UTSTIKKER 2 OG REVIERKAIA, VIPPETANGEN - DFDS: Landstrømanlegg til DFDS sine utenlandsferger Pearl Seaways og Crown Seaways på Vippetangen ble tatt i bruk i 2019. Color Lines ferger kan koble seg til ved behov, slik de gjorde ifbm koronakrisen da skipene lå i opplag. Samlet kapasitet på 7,5 MW, 11 kV og 50 Hz.

8. GRØNLIA - TUNGTRANSPORT: Norges største offentlige ladestasjon for tungtransport ligger på Grønlia i Oslo havn. Åpnet i juni 2023. Seks tilkoblingspunkter på 300 KW. Grønlikaia, 0193 Oslo.

9. NORDRE SJURSØYKAI - SEMENTSKIP: Landstrømanlegg til sementbåtene til Heidelberg Cement. Samlet kapasitet på 1,8 MW. Etablert 2022.

10. SØNDRE SJURSØYKAI - CONTAINERSKIP: Landstrømanlegg for containerskip hos Yilport Oslo er klart i løpet av 2024. Anlegget vil ha tre uttak med mulighet for 50 og 60 Hz. Maksimal kapasitet vil være på 1600 kVA (1,6 MW). Yilport Oslo er Norges største containerterminal. Landstrømanlegg til containerskipene står klart i 2024. Basert på anløpsstatistikken for 2020 har anlegget potensiale til å kutte utslipp på 2,371 tonn CO2 og 33 tonn NOX per år.

11. TANKSKIPUTSTIKKEREN – TANK/KJEMIKALIE-SKIP OG KARBONSKIP: I august 2023 fikk Oslo Havn tildelt 10 millioner kr fra Enova for å bygge landstrømanlegg til tankskip og CO2-skipene til Northern Lights (skal brukes ifbm utskiping av karbon). Når anlegget står klart i 2025 har alle de store skipstypene som anløper Oslo havn fast tilgang på landstrøm.

 

Se Kystverkets kart over landstrømanlegg i Norge