Oslo Havn logo Oslo Kommune
Workshops for utslippsfri by og havn 28-29. september

Workshops for utslippsfri by og havn 28-29. september

Oslo by og Oslo Havn inviterer til workshops for utslippsfrie transportløsninger på sjø og land.

PUBLISERT: 10.09.21

Dronefoto Yilport Espen Braata

Oslo sikter mot nullutslipp. For å lykkes trenger vi fornybart drivstoff både til skip og tunge kjøretøyer. Havna er en møteplass for samarbeid, innovasjon og markeder. Logg deg på Oslo Innovation Week og møt selskapene og oppstartene som ønsker at dette skal skje. Foto: Espen Braata

Havnas og byens rolle for å muliggjøre utslippsfrie forsyningskjeder diskuteres og utforskes. 

 - Målsettingen med workshopene er å samle relevante pådrivere i maritim næring med aktører som leverer løsninger for nullutslipp til landtransport. Vi ønsker å vise at havnebyer verden rundt har potensialet til å redusere klimagassutslipp i hele transportsektoren betydelig. Dette gjelder ikke bare fra skip eller i de aktuelle havnene, men kombinert med miljøkrav i offentlig anskaffelser og tydelig retning og vilje fra byens ledere, kan vi kutte utslipp langt utover havnens areal, sier fungerende seksjonsleder plan og miljø, Heidi Neilson. 

Ved å jobbe sammen kan byer og havner skape nullutslippsløsninger som reduserer utslipp langt utenfor havneområdene.

– Bynære havner kan kutte i utslipp fra transport og slik vise hvordan byer kan vokse på en bærekraftig måte. Dette er relevant for mange byer i verden. Dersom vi lykkes i Oslo kan flere plukke løsninger herfra, påpeker Heidi Neilson.    

Workshopene er i samarbeid med C 40 Green Ports Forum og en del av Oslo Innovation Week. De vil foregå digitalt og på engelsk.

Program 28. september 

Role of Port and City in enabling decarbonization of supply chains:Building a replicable collaboration model.

Port cities are key global players. Ports connect cities across the world through trade and innovation. Ports and cities have the unique ability to act together on climate change, especially in their collective power to advance and accelerate the deployment of zero-emission technologies and solutions through joint procurement commitments and policies.

By working together, cities and ports can enable zero-emission solutions at ports, that reduce emissions from transport and supply chains far beyond the port area.

Oslo is living through the green transition in the construction industry. Is this a possible model for other port cities around the world?


15:00 – 15:05 Welcome and introduction - Heidi Neilson (Port of Oslo), Alisa Kreynes (C40)
15:05 – 15:20 Welcome from Oslo - Victoria Marie Evensen (Vice Mayor Business Development and Public Ownership, Oslo)
15:20 – 16:15 Panel discussion - The success story of the Industry Pioneer - Heidelberg Cement & Dialogue with the Port of Oslo & C40 - Moderated by Heidi Neilson (Port of Oslo)
16:00-16:15 CET Q&A Questions from the audience

Panelists:
Karine Hertzberg – City of Oslo
Lars Erik Marcussen – Heidelberg Cement
Erlend Ulstad - Egil Ulvan Shipping
Emil Nordström - Copenhagen Malmo Port
Tine Louise Trøen - Greensight AS
Tore Enger - TECO 2030

Program 29. september
Role of Port and City in enabling decarbonization of supply chains - Building green corridors between Port Cities

Port cities are key global players. Ports connect cities across the world through trade and innovation. Ports and cities have the unique ability to act together on climate change, especially in their collective power to advance and accelerate the deployment of zero-emissions technologies and solutions through joint procurement commitments and policies. By working together, cities and ports can enable zero-emission solutions at ports, that reduce emissions from transport and supply chains far beyond the port area.

This session will focus on the question of how the public sector can successfully engage and incentivize the private sector through clear procurement strategy, and creative financing mechanisms.

What necessary partnerships can be put to work to enable decarbonization across the entire value chain? How can these collective efforts facilitate the development of green shipping corridors between cities and their ports?

07:30 – 07:35 Welcome and introduction - Heidi Neilson (Oslo Havn), Alisa Kreynes (C40)
07:35 – 07:50 Welcome keynote - Jesse Fahnestock (Mission Innovation/Shipping Mission)
07:50 – 08:45 Panel discussion & dialogue - procurement strategies and policy objectives for decarbonization on global scale
Moderated by Aoife O’Leary (Environmental Defense Fund)
 
Panelists:
Rosie Mercer - Ports of Auckland
Heidi Nielson - Port of Oslo
Mads Bentzen Billesø - DFDS Seaways
Christian Berg - Yara Clean Ammonia
Jesse Fahnestock - Shipping Mission
Kristian Holmefjord -Corvus Energy
 

Se hele programmet for Oslo C 40 Cities City - Industry Dialogues "Cities and ports as market makers 27- 28 september. 

Påmelding til workshopene:

September 28, 15.00-16.15 (CEST): 
Role of Port and City in enabling decarbonization of supply chains - Building a replicable collaboration model

September 29, 07.30-08.45 (CEST):
Role of Port and City in enabling decarbonization of supply chains - Building green corridors between Port Cities