Oslo Havn logo Oslo Kommune
10,5 millioner i støtte til digitalisering av norske havner

10,5 millioner i støtte til digitalisering av norske havner

Kystverket har bevilget 10,5 millioner til prosjektet “Digital tvilling i havn”.

PUBLISERT: 07.07.23

Yilport Oslo

REDUSERT LIGGETID:  Digitalt tilgjengelige data for havnene vil kunne koordineres med anløpsinformasjon og effektivisere innseiling og skipsanløp. Redusert liggetid i havn og mindre venting vil bidra til å kutte utslipp. Foto: Bo Mathisen.

Prosjektet har som målsetting å bidra til mer effektiv og miljøvennlig havnedrift gjennom kartlegging, digitalisering og utvikling av felles digital infrastruktur i Havne-Norge. 

Prosjektet ledes av Oslo Havn med deltakelse fra tjue norske havner og Kartverket. 

Portrett av Hege Berg, FDVU-direktør i Oslo Havn.
DIGITALISERING: - Vi er glade for at Kystverket støtter prosjektet «Digital tvilling i havn». Det vil gi store effektiviseringsgevinster for havner og øke konkurransekraften til sjøfarten i Norge, sier Hege Berg Thurmann. Foto: HK Riise/Oslo Havn. 

- Vi er glade for at Kystverket støtter prosjektet «Digital tvilling i havn». Det vil gi store effektiviseringsgevinster for havner og øke konkurransekraften til sjøfarten i Norge. Oslo havn er allerede kartlagt etter den nasjonale standarden for havnedata og erfarer stor verdi av å bruke det digitale datasettet i den daglige driften av havnen. Vi ser fram til å starte nytt og bredt samarbeid om digitale verktøy for bedre anløpskoordinering og felles digital løsning for sikringskontrakter sier Hege Berg Thurmann, FDVU-direktør i Oslo Havn.  

To arbeidspakker

Prosjektet har fått støtte til to arbeidspakker:  

  • Kartlegging av havn og dybdekartlegging i sjø i de deltagende havnene. 
  • Utvikling av felles digital løsning for sikringskontrakter for adgang til ISPS-terminaler, samt forbedre samhandling mellom digitale systemer på skip og i havn gjennom integrasjon mellom SafeSeaNet, Den norske los og IT-systemer i havnene.  

Prosjektet skal føre til positive gevinster gjennom at lett tilgjengelige og kvalitetssikrede data vil gi mer effektiv logistikk i havnene. Digitalt tilgjengelige data for havnene vil kunne koordineres med anløpsinformasjon og effektivisere innseiling og skipsanløp.  

Redusert liggetid i havn og mindre venting vil bidra til å kutte utslipp. 

En felles plattform for digitale sikringskontrakter skal for eksempel føre til redusert snutid for lastebiler, gjennom tidsbesparelser i én felles portal fremfor flere ulike systemer, slik det er i dag.  

Digital infrastruktur vil øke sikkerheten i havnene ved å tilby sanntids overvåking og kontroll av havneområder. 

Tilskuddet er del av en tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner. Til sammen gir Kystverket i denne omgang et tilsagn på 64 millioner kroner til fem investeringsprosjekter.  

– Havnene er viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner er et svært treffsikkert virkemiddel for å sikre bedre logistikk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). 

(Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fortsetter-satsingen-pa-effektive-og-miljovennlige-havner/id2989418/

Prosjektet “Digital tvilling i havn” skal ferdigstilles innen november 2024. 

Tidligere gjennomført prosjekt “Norsk digital havneinfrastruktur” har lagt mye av grunnlaget for det nye prosjektet “Digital tvilling i havn”. 

https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/18-millioner-i-stotte-til-digitalisering/ 

Deltakere i prosjektet er:  Oslo Havn,Bergen Havn, Bodø Havn, Karmsund Havn, Kristiansand Havn, Kristiansund og Nordmøre , Arendal Havn, Trondheim havn, Drammen havn, Sandefjord havn, Larvik havn, Måsøy havn, Nord-Trøndelag havn, Stavanger havn, Harstad havn, Tromsø havn, Borg havn, Berlevåg havn, Sandnes havn, Grenland havn, Norske Havner (bransjeorganisasjon) og Statens Kartverk.