Oslo Havn logo Oslo Kommune
Utenriksfergeutredningen:            Vippetangen er best for naturen, klimaet og friluftslivet

Utenriksfergeutredningen:            Vippetangen er best for naturen, klimaet og friluftslivet

Perspektiv Vippetangen med gangbro 2024

Bynær fergeterminal: En felles fergerterminal på Vippetangen med rom for byliv og publikumsattraksjoner. Illustrasjon: Norconsult

Havnestyret i Oslo Havn har vedtatt at en felles fremtidig fergeterminal bør ligge på Vippetangen. Samtidig frarådes Kongshavn som fergeterminal. Her kan du lese mer om hvorfor Oslo Havn ser Vippetangen som eneste realistiske alternativ når det gjelder klima, miljø, byutvikling, logistikk og trafikk.

I mars 2022 la Oslo Havn KF og Plan- og bygningsetaten sammen frem en utenriksfergeutredning (UFU).

Begge mente at fergeselskapene DFDS og Color Line kunne dele en felles terminal i Oslo, men de hadde ulike syn på hvor denne fergeterminalen burde ligge.

Plan- og bygningsetaten anbefalte Kongshavn.

Oslo Havn anbefalte Vippetangen.

Det forrige byrådet sendte sitt vedtak til Byutviklingsutvalget i juni 2023. Vedtaket var i tråd med Oslo Havns anbefalinger. Etter valget i september 2023 trakk det nye byrådet saken. Det planlegges nå en ny byrådssak. 

Fakta om utenriksfergeutredningen i Oslo

  • Utredningen har bakgrunn i bystyrets vedtakspunkt 5 i behandlingen av områdereguleringen for Filipstad 24. juni 2020.
    Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe fra Byrådsavdeling for næring og eierskap og Byrådsavdeling for byutvikling.
    Det ble også utpekt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen ble ledet av Plan- og bygningsetaten og Oslo Havn KF har deltatt i denne. 

  • Utenriksfergeutredningen var ute på høring fra 4. oktober - 15. november 2021.

  • Plan- og bygningsetaten og Oslo Havn oversendte 1. mars 2022 utenriksfergeutredningen til politisk behandling. De har ulike anbefalinger om hvor fergene bør lokaliseres i fremtiden. Plan- og bygningsetaten anbefaler Kongshavn. Oslo Havn mener Vippetangen er det beste alternativet. Begge forslagene vil ha store konsekvenser for fremtidens by- og havneutvikling i Oslo.

Les utredning og høringsuttalelser i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten (PBE)

Saksinnsyn PBE: Utenriksfergeutredning i Oslo