Oslo Havn logo Oslo Kommune
Søknad om tiltak i sjø

Søknad om tiltak i sjø

Det kreves tillatelse fra Oslo Havn KF for å iverksette tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, i henhold til havne- og farvannsloven.

Søknadsskjema for tiltak etter havne- og farvannsloven § 14

Hva søkes det om:
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
}