Oslo Havn logo Oslo Kommune
Søknad om gravetillatelse/ gravemelding

Søknad om gravetillatelse/ gravemelding

Ved enhver graving på Oslo Havn sine arealer, skal dette søkes om.

Oslo Havn har inngått avtale med Geomatikk og starter opp med elektroniske gravemeldinger for deg som skal grave på Oslo havn eller som trenger kart for planlegging og prosjektering.

Søknad sendes inn elektronisk via Geomatikks kundeportal 

Se info hos ledningsportalen

Retningslinjer for graving i Oslo Havn

Priser:

Graving i Oslo havn kr 2900

Arbeidsvarsling kr 1060