Oslo Havn logo Oslo Kommune
Landstrøm

Elektrifisering i Oslo Havn

Illustrasjonen viser ferdigstilte og planlagte landstrømanlegg for skip i Oslo havn.