Oslo Havn logo Oslo Kommune
Byhavna

Byhavna

Foto: Patrik Klevdal

Havnepromenaden er et populært rekreasjonsområde langs Oslos sjøkant. Med sine ni kilometer er den en av verdens lengste havnepromenader. Her langs byhavna kan man oppleve vakker natur, maritim kulturhistorie, Akershus festning, moderne arkitektur og folkeliv.

I takt med byutviklingen skal Havnepromenaden utvides til Grønlia i øst og Filipstad i vest. Oslo Havn er den største grunneieren på Havnepromenaden, og er en aktiv bidragsyter i utviklingen til glede for befolkningen.

Hvor går havnepromenaden? ( Oslo kommune web) 

Bjørvika

Bjørvika har blitt et attraktivt område med Operaen, Barcode, Sørenga, boliger og næringsbygg. Området var tidligere eid og forvaltet av Oslo Havn. Deler av eiendommene er solgt, men Oslo Havn utvikler fortsatt arealer gjennom det heleide datterselskapet HAV Eiendom AS. Dette eiendomsselskapet ble opprettet i 2003 for å delta i byutviklingen av Bjørvika. Til grunn for byutviklingen ligger Stortingets vedtak i 1999 om et nytt operabygg i Bjørvika, Oslo bystyres fjordbyvedtak i 2000 og Stortingsmelding 28 (2001–2002) «Om utvikling av Bjørvika». Les mer om fjordbyen.

Grønlikaia

Oslo Havn skal utvikle Grønlikaia gjennom HAV Eiendom. Området blir attraktivt med boliger, rekreasjonsområder og kveldssol. Den nye bydelen vil ligge under Ekebergskrenten, vendt mot sjøen. I fremtiden skal folk kunne gå og sykle på havnepromenaden gjennom Grønlikaia til Bjørvika. Ved elven Alnas utløp går grensen mellom Bjørvika og Sydhavna. Her skal det etableres en buffersone som markerer avslutningen på Havnepromenaden. By og havn skal fungere godt sammen.

Ormsund

Bekkelagsbadet på Ormsund er en buffersone mellom havneaktiviteten på Ormsundkaia og nabolaget på Bekkelaget. Det er en aktivitetspark med stupebrett, brygge, ballbinge, parkouranlegg og grøntområder. Her bader lokalbefolkningen året rundt. Oslo Havn eier og forvalter Bekkelagsbadet.

Filipstad

Oslo Havn er den største grunneieren på Filipstad. Området skal bli en ny sentrumsnær bydel med havnepromenade, rekreasjonsområder, boliger, barnehager, restauranter, næringsbygg, forretninger og eventuelt ny fergeterminal til Color Line. Bane Nor Eiendom eier nordområdet ved jernbanelinjen. Bystyret har som mål at den nye bydelen skal være verdensledende innen bærekraft, miljø og kvalitet. 

Vippetangen

Sydøst for Akershus festning strekker Vippetangen seg ut i Oslofjorden. Navnet stammer trolig fra et vippefyr som skal ha stått her i eldre tid. For Vippetangen betyr fjordbyvedtaket at mer areal gjøres tilgjengelig for folk i fremtiden. Oslo Havn jobber sammen med kommunen med nye planer for området. Fergeterminalen skal moderniseres så den passer bedre inn i bymiljøet. Ambisjonen er å bevare bygningsmiljøet i området, blant annet gjenbruk av siloen. Det er også ambisjoner om å etablere en publikumsattraksjon. På Vippetangen ligger blant annet Oslo Havns administrasjonsbygg Skur 38 og Fiskehallen.

Akershusstranda

Akershusstranda ligger vakkert til nær Rådhusplassen. Her møtes fortid og fremtid med Akershus festning tronende i bakgrunnen. Dette er hjemmehavnen til skoleskipet Christian Radich og Oslo Maritime Kulturvernsenters veteranbåter. De mange utestedene er populære. Søndre Akershuskai har cruiseterminal med butikk- og informasjonssenter. Området er delvis fornyet.

Rådhusbryggene og Pipervika

Foran Oslo Rådhus og Rådhusplassen ligger de fire bryggene som har fått navnet Rådhusbryggene. Her er Ruters båter til Bygdøy, Nesodden og Osloøyene. Du finner charterbåter, veteranbåter og fiskebåter. Mellom brygge 2 og 3 ligger Honnørbrygga. Den korte bryggen brukes ved offisiell mottakelse av statsoverhoder som ankommer Oslo sjøveien. 

Tjuvholmen

I 2003 solgte Oslo Havn Tjuvholmen til utbygger Selvaag/Asplin Ramm. Salget markerte en viktig start for Fjordbyen. Etter en konseptkonkurranse fikk investorer og arkitekter jobbe frem forslag til utvikling av området. I tillegg ønsket Oslo Havn å gi en gave til byen. Av de 900 millionene Oslo Havn fikk for Tjuvholmen, avsto virksomheten fra å ta imot om lag halvparten av beløpet. Dermed gikk 430 millioner kroner til realisering av Astrup Fearnley-museet, samt et fond til å dekke museets underskudd den første tiden. Oslo Havn bidro også til Tjuvtitten utsiktstårn, strand- og parkanlegg, byrom av høy kvalitet, etablering av blåskjellrev for å rense vannet og innkjøp av skulpturer.

Aker Brygge

Aker Brygge er en attraktiv møteplass for byens befolkning og turister. Langs denne delen av havnepromenaden finner du boliger, kjøpesenter, kontorlokaler, restauranter, museer og gjestehavn. Området er ikke utviklet av Oslo Havn. Aker Brygge ligger på det tidligere verftsområdet til Akers mekaniske verksted, som ble nedlagt i 1982. Norwegian Property er største eier på Aker Brygge.