Oslo Havn logo Oslo Kommune
Utredning av fremtidig fergestruktur

Utredning av fremtidig fergestruktur

Oslo kommune utreder fremtidens fergeterminalstruktur i Oslo. Arbeidet skal være fullført i 2022.

PUBLISERT: 19.03.21

Oslo er Norges største passasjerhavn. Nå skal en finne ut hvor utenlandsfergene skal gå fra i fremtiden. Foto: Harald Valderhaug

I dag finnes det to internasjonale fergeterminaler i Oslo, på Vippetangen der DFDS til Danmark holder til og på Filipstad med Kielfergene til Color Line.  

I et normalår frakter utenlandsfergene ca. 2 millioner passasjerer og 400 000 tonn gods.

Utreder åtte alternativer

Utredningen skal se på eksisterende situasjon og alternative strukturer for utenriksfergeterminaler i Oslo. Det er åtte mulige alternativer av samlet eller delt løsning, ved å benytte areal på Filipstad, Vippetangen og Kongshavn som skal utredes.

Prosess

Arbeidet ledes av Byrådsavdeling for næring og eierskap, i samarbeid med Byrådsavdeling for byutvikling gjennom en styringsgruppe hvor også Oslo Havn og Plan- og bygningsetaten er representert. Selve arbeidet med utredningen utføres av en arbeidsgruppe bestående av ansatte i Plan- og bygningsetaten og Oslo Havn, samt et innleid konsulentselskap.

Utredningen skal, når den er ferdigstilt, behandles av Oslo bystyre.

COWI er valgt som konsulent for utredningen. COWIs gruppe består av Arkitema Architects, danske Tredje Natur, Vista Analyse AS og tyske Baltic Marine Consult GmbH (BMC). 

Dette er alternativene:

  • En terminal på Filipstad og en på Vippetangen (dagens løsning)
  • En terminal på Filipstad og en på Kongshavn.
  • En terminal på Kongshavn og en på Vippetangen.
  • Samlet terminal på Kongshavn.
  • Samlet terminal på Vippetangen.
  • Samlet terminal på Filipstad.
  • Samlet terminal for ett rederi på Kongshavn.
  • Samlet terminal for tre rederier på Kongshavn.

Samlet terminal for tre rederier på Filipstad og Vippetangen skal ikke utredes fordi det ikke vil være plass til tre rederier der.