Oslo Havn logo Oslo Kommune
Utleie av eiendom

Utleie av eiendom

Oslo Havns arealer strekker seg fra Filipstad i vest til Ormsund i syd.

Oslo Havn eier og drifter store arealer i og nær sentrum av Oslo. I tillegg til kaier, har vi også kontorlokaler, lagerskur og parkeringsplasser til leie.

Objekter

Oslo Havn har ca 10 km kai, et areal på litt over 1000 mål, og en bygningsmasse bestående av 102 000 m2 lager og 31 700 m2 kontor.

Oslo Havn leier ut lagerlokaler, kontorlokaler, utearealer og parkeringsplasser til fortrinnsvis havnerettede leietakere.

Ledige objekter annonseres på denne siden. Send gjerne en forespørsel på epost dersom du ønsker å leie andre lokaler eller arealer i havneområdet.

postmottak@oslohavn.no

Anette Brække

Rådgiver Kommersiell avdeling
Advisor Commercial