Cruisedestinasjonen Oslo

Photo: Didrik Stenersen / Visit Oslo
Oslo er Norges sjuende største cruisehavn.

Cruiseterminaler

I dag er cruisetrafikken fordelt på fire ulike terminaler: Filipstad, Søndre Akershuskai, Vippetangkaia og Revierkaia. 

Eieren av Oslo Havn, byråd for næring og eierskap, har i tildelingsbrevene til Oslo Havn pekt på Revierkaia som Oslos framtidige kai for cruise.  

Fra 1. juni 2023 er Revierkaia Oslos hovedcruisekai. Oslo Havn er i ferd med å etablere landstrøm på kaia.    

Søndre Akershuskai og Vippetangen vil etter 1. juni ikke lenger motta cruiseskip, bortsett fra for 8-9 anløp som det har vært vanskelig å flytte.  

Filipstad brukes til cruise frem til fremtidig byuvikling. Oslo Havn jobber for at cruise skal bli mer bærekraftig og vurderer mulighetene for landstrøm også her. 

 

Kart med Oslos cruisekaier

Fra 1. juni er Revierkaia Oslos hovedcruisekai. Filipstad brukes til cruise frem til fremtidig byutvikling. 

Skipene skal videre til Vestlandet og Baltikum

Cruiseskipene som besøker Oslo skal videre til andre destinasjoner. En vanlig rute er en nordeuropeisk rute, hvor skipet går til eks Tallinn i Østersjøen. En annen populær rute går videre langs norskekysten til norske fjorder.

Åpne kaier

Havnområdene i sentrum er vanligvis åpne for publikum. Når det ligger cruiseskip til kai, er kaiområder stengt av sikkerhetsmessige årsaker. I følge internasjonale sikkerhetsregler (ISPS) skal kaiområder være stengt når store cruiseskip ligger til kai.

Oslo Port Handbook

Oslo Havn og VisitOslo samarbeider om cruisedestinasjonen Oslo, i tett samarbeid med næringer i Oslo.

Besøk Visitoslo for turistinformasjon. 

 

 

Utvikling

cruiseanløp/passasjerer

 • 2010: 149 / 260 843
 • 2011: 174 / 312 859
 • 2012: 166 / 303 486
 • 2013: 158 / 298 986
 • 2014: 130 / 235 509
 • 2015: 102/198 268
 • 2016: 81/171 634
 • 2017: 101/197 886
 • 2018: 98/187 698
 • 2019: 123/233 655
 • 2020: 11/1365
 • 2021: 17/13000
 • 2022: 166/266020

Jens Petter Christensen

Havnekaptein
Port Captain
Kim Rune Aarset

Rune Aarset

Ass. havnekaptein
Assisting Port Captain

Kontaktperson

Eva Britt Kornfeldt

Cruisekoordinator Visit Oslo