Velkommen til åpning av landstrømanlegg

Oslo Havn KF og Stena Line ønsker velkommen til åpning av Oslo havns nye landstrømanlegg 8. januar kl.12.

Alle er velkommen til en halvtimes åpning ved det nye landstrømanlegget. Byrådsleder Raymond Johansen vil klippe snoren. Byråd for næring- og eierskap Kjetil Lund og byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg vil også være til stede.

Inviterte gjester er velkommen til lunsj og omvisning om bord i Stena Saga etter åpningen. Her kommer også Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og statssekretær Tommy Skjervold fra Samferdselsdepartementet.

Tid: Tirsdag 8. januar kl. 12

Sted: Ved Skur 41 (Utstikker II) på Revierkaia ved Vippetangen

Oslo havn skal bli nullutslippshavn. Derfor bygger og drifter Oslo Havn KF landstrømanlegget på Vippetangen. Her får fergene fra Stena Line og DFDS strøm når de ligger til kai. Slik bidrar fergene til lavere klimautslipp og grønn teknologi. Reduksjonen i CO tilsvarer utslipp fra mer enn 1300 biler årlig.

Fra landstrømanlegget går elektrisitet til fergenes elektriske anlegg, og fergene kobler seg sømløst til nettet ved hjelp av kabelkranen. Landstrøm sparer fergene for om lag 1420 tonn drivstoff årlig.


For pressen:

Mediene er velkommen til pressebrief og lunsj om bord på Stena Saga like etter åpningen. Her blir det mulig å se tilkoblingen til landstrømanlegget på båten.

Til stede på pressebrief blir; byrådsleder Raymond Johansen, byråd for næring- og eierskap Kjetil Lund og byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg.

Fra regjeringen kommer;  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet,

Send en mail til kommunikasjonssjef Siv Ellen Omland om du vil delta om bord i Stena Saga; siv.ellen.omland@oslohavn.no  

Fremtidig nullutslippshavn

Ved det nye landstrømanlegget skal fergene til Stena Line og DFDS få strøm når de ligger til kai. Slik bidrar de til lavere klimautslipp og grønn teknologi. Reduksjonen i CO2 tilsvarer utslipp fra mer enn 1300 biler årlig. Landstrøm sparer fergene for om lag 1420 tonn drivstoff årlig. Bygging av landstrømanlegget er et viktig skritt
i retning nullutslippshavn, og det er ekstra gledelig å åpne landstrømanlegget nå som Oslo er europeisk miljøhovedstad.

Les mer her https://www.ntbinfo.no/pressemelding/oslo-havn-kf-apner-nytt-landstromanlegg?publisherId=4639457&releaseId=17858759