Partneravtaler for 2018

Oslo Havn støtter fem aktører som har aktiviteter rettet mot barn, unge og maritim kultur.

Ung Norge, Stiftelsen Christian Radich, Oslo KFUM Sjøkorps, Sjøen for alle og Akerselva Trebåtforening er valgt ut for å motta støtte i 2018. Oslo Havn KF søkte på slutten av fjoråret etter aktører som vil bidra til en levende byhavn med et mangfold av maritim kultur og aktivitet i bynære områder. 

Bildet: Støtter sjøkorpset. Sjøspeiderne på båten Mohawk er ofte ute på tokt. Foto:Sjøkorpset 

Gode søkere
Vi fikk inn 13 gode søknader hvor flere oppfylte kriteriene. Det var ingen enkel oppgave å velge blant mange gode kandidater. For 2018 har vi valgt å prioritere aktører som har aktiviteter rettet mot barn, unge og maritim kultur. Vi gratulerer de fem aktørene som er valgt ut i år og som vi mener gjør en viktig jobb for å skape liv og aktiviteter i havna. Vi takker alle som søkte, og oppfordrer gjerne flere til å søke neste år. Vi håper mange uansett vil bli med på årets festdag i havna, Havnelangs 3. juni.

Havnestyret vedtok 18. januar at følgende partneravtaler inngåes for 2018:

Ung Norge kr.75.000                                                                           
Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich kr.75.000                                    
Oslo KFUM Sjøkorps – Mohawks venner  kr.75.000                                  
Sjøen for alle kr.35.000                                                                     
AkerselvaTrebåtforening kr.50.000                                                                                                                              
Til sammen   kr.310.000                                                                  

Partneravtaler
Oslo Havn inngår årlig partneravtaler med fem aktører som har aktiviteter som er fremadskuende, undervisningsrettet og havnerelatert. Fra 2018 til 2022 er barn, ungdom og maritim kultur prioriterte grupper. Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner, foreninger og i forbindelse med tiltak, formål og prosjekter som kan skape et levende byrom med et mangfold av maritim kultur og aktivitet. Avtalene gjelder for et år av gangen. Utlysning av partneravtalene skjer på Oslo Havns nettsider www.oslohavn.no med fastsatt søknadsfrist og vi oppfordrer flere aktører til å søke.

Aktørene må:

• ha fast tilholdssted i havna
• bidra til å skape et maritimt miljø og drive sjørettet virksomhet
• bidra på Oslo Havns årlige arrangement «Havnelangs»

Det er også forventet at:

• Partneren skal bidra inn i omdømmebyggingen av Oslo havn
• Partneren skal legge til rette for aktiviteter som bidrar til mangfold av maritim kultur og aktivitet i bynære områder.