Oslo Havn setter fart på det grønne skiftet

Oslo Havn KF vil styrke kundenes grønne omstilling med en ny tilskuddsordning. - Nå kan kundene søke om støtte til små og store tiltak som bidrar til utslippsreduksjon. Vi håper ordningen styrker evnen og viljen til å gjøre Oslo til en fremtidig nullutslipps havneby, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF.

Søker må beskrive hvordan virksomheten vil oppnå forventet miljøgevinst. Det kan være gjennom energibesparelser og tiltak som reduserer lokal luftforurensning og klimagassutslipp. Havna mottar også gjerne søknader som viser hvordan kundene vil redusere utslipp ved omlasting av gods og passasjerer, eller bedre arealproduktivitet og effektivitet innenfor det geografiske området Oslo havn.

Mindre utslipp
- Mer gods fra vei til sjø er i seg selv det beste miljøtiltaket. Men vi håper at tilskuddsordningen bidrar til ytterligere innovasjon også hos havnebrukerne. Vi legger vekt på om tiltaket bidrar til utslippsreduksjon innenfor det geografiske området Oslo havn, sier styreleder Roger Schjerva.

Kundene kan søke om opp til ca. 1,8 millioner kr over tre regnskapsår. I henhold til EØS-avtalen kan samlet offentlig støtte ikke overstige dette beløpet. Oslo Havn KF håper en slik ekstra finansiering kan bidra til å realisere små og store miljøprosjekter som ellers ikke ville skjedd.

Hvis det søkes om mer støtte enn det som er årlig ramme, rangeres søkerne etter hvem Oslo Havn KF tror oppfyller formålene best. Havnestyret vedtok å innføre tilskuddet i år. Derfor er søknadsfristen dette året 10. august. Senere åpner Oslo Havn KF for fortløpende søknader. 

Billedtekst:
- Nå gir vi tilskudd til kunder som vil gjøre konkrete tiltak for å hindre utslipp, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF.

 

Retningslinjer for tilskudd som gir miljøgevinst i Oslo havn 2018

 


For mer informasjon kontakt:


Styreleder Roger Schjerva

M: 901 03 661


For praktisk kundeinformasjon

Anette Brække

M: 917 83 726

 

Kommunikasjonssjef

Siv Ellen Omland i Oslo Havn KF

M: 951 05 489

e-post: siv.ellen.omland@oslohavn.no