Jernbanepukk til Follobanen over Ormsund

Norstone har denne uken to anløp med jernbanepukk som skal til Follobanen.

Lasten fraktes i uke 8 fra Ormsund til Follobanen / Ski stasjon, og vil være ferdig lørdag 24. februar.

Lasten håndteres av Oslo Stevedore Selskap som bruker hjullaster i operasjonen.  Arbeidstiden er mandag-fredag 0700-1900. Lørdag kl.10 – 18, etter tillatelse.

En vil bestrebe seg på at utskipingen vil være til minst mulig ulempe for naboene.