Handlingsplan mot støy i Oslo

Gi innspill til handlingsplan mot støy i Oslo for 2018-2023.

Handlingsplanen gjelder for Oslo byområde:
Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker, Rælingen

Eiere av vei, bane og havn i Oslo byområde plikter å kartlegge utendørs støynivå og utarbeide en handlingsplan for å redusere støyen. Handlingsplanen skal være ferdig høsten 2018 og vil omfatte tiltak mot støy og tiltak for bevaring av stille områder.

Innspill til handlingsplanen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no innen 15.03.2018.

Les mer om støy hos Miljødirektoratet.