Handlingsplan for fremtidig nullutslippshavn(2)

Oslo havn skal bli en nullutslippshavn på sikt. Handlingsplanen ble vedtatt av bystyret 14. november 2018.

Byrådet la frem planen for Oslo havn som nullutslippshavn 28. juni 2018.  

- Byrådets ambisjon er 85 % reduksjon av klimautslipp i havna innen 2030. På sikt skal havna bli utslippsfri. Skip som anløper Oslo havn skal benytte nullutslippsteknologi i fremtiden.  Samtlige aktører i havna må være bevisste på å kutte klimautslipp, sier byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund. Han mener handlingsplanen er ambisiøs, og krever vilje og handlekraft fra alle involverte. For første gang innlemmes sjøfarten i Oslos klimaregnskap.

Handlingsplan: Oslo havn som nullutslippshavn (vedtatt av byrådet 28. 06.2018)

- Et viktig klimatiltak er å flytte gods fra vei til sjø. Godstransport til sjøs forurenser mindre enn andre transportformer. En moderne, miljøvennlig og effektiv havn er derfor et viktig klimatiltak, sier Kjetil Lund.

Nullutslippsplan vedtatt av bystyret

Bystyret behandlet nullutslippsplanen 14. november 2018. 

Planen ble tatt til orientering. Byrådet ble bedt om å samarbeide med Bergen Havn og kommune om å arbeide for en grønnere cruisenæring. Byrådet bes også om å starte et arbeid for å redusere utslippene fra fritidsbåtene for eksempel støtte til ladepunkter
i småbåthavner.

Utenlandsfergene får landstrøm

Stena Line har klargjort sitt skip som går mellom Oslo og Fredrikshavn for landstrøm. DFDS som seiler til København vil gjøre sine to skip klare i henholdvis januar 2019 og 2020. Color Line cruiseferger til Kiel har hatt landstrøm til kai siden 2011.

Graver for landstrom.jpeg

Graver for landstrøm. Arbeidet med å lage landstrømsanlegg på Vippetangen er i gang. Det skal stå ferdig til høsten.

Oslo Havn KF er pådriver Roger Schjerva 800 pix

Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF sier at foretaket har ambisiøse klimamål.

- Vi er glade for handlingsplanen, og trenger den politiske støtten for å få kunder til å investere i fremtidens nullutslippsteknologi.  Vi må nå målet i samarbeid med våre kunder og politikerne. Det tror jeg at vi klarer, sier Roger Schjerva.
Havnedirektør Ingvar M. Mathisen sier at Oslo Havn KF i flere år har jobbet systematisk med å få ned klimautslippene, og er enig i at den politiske viljen er nødvendig for å nå de ambisiøse målene.

 

 

 

 

- Oslo Havn KF var den første havna i Europa som i 2013 kartla de samlede utslippene i hele havna, og ikke bare i egen virksomhet. I 2003 lanserte vi verdens første, stillegående, elektriske kraner, som produserer strøm.  Vi skal være en foregangshavn som tilrettelegger for utslippsfrie løsninger. Slik vil vi også tiltrekke oss de beste kundene, de som aktivt vil jobbe for vekst med lavere utslipp, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Ingvar M. Mathisen i dress Tine Poppe.jpg

Kartlegging og tiltak
Det kan være realistisk å kutte klimautslipp med 85 prosent innen 2030. Det kan gjøres ved å kutte utslippene fra utenriksfergene (fem fartøy) og lokalfergene (10 fartøy), og samtidig gjøre aktiviteten på havneområdene utslippsfri.

Handlingsplanen inneholder en grundig kartlegging av utslippskildene og kommer med konkrete tiltak. Ett funn er at cruiseskipene gir relativt små klimautslipp, men har mer lokale utslipp i sommerhalvåret. Utenlandsfergene og lokalfergene står for hele 50 % av CO2 utslippene i Oslo havn.

De mest effektive tiltakene for å redusere klimautslippene er.

• Krav om bruk av landstrøm. Landstrøm kutter ikke bare CO2, men også utslipp av svovel, NOx og partikler. Nytt landstrømanlegg er på plass i august.
• 15 skip kan halvere utslippene i havna.
•  Handlingsplanen setter krav til utenlandsfergene  om utslippsfri inn- og utseiling innen 2025.
• Utslippsfri drift av Nesoddbåtene 2018/19
• Utslippsfri drift av Ruters hurtigbåtlinjer
• Utslippsfri aktivitet ved håndtering av varer og last ved Oslo havn
• Miljøgebyrer og miljørabatter som premierer skip med lave utslipp