Gammel havnekran er blitt kunst

Kranen "Stubbebryteren" er blitt et lyssatt "kunstverk" ytterst på Sjursøya.

"Stubbebryteren" løftet tidligere tunge jernbanevogner og lokomotiver. Nå er den et landemerke ved Oslos godshavn som lyses opp om kvelden. 

Kranen kom til Oslo havn i 1969 for å ta i mot transformatorer til en transformatorfabrikk på Hasle. Det finnes få tilsvarende kraner i verden. Kranen stod på nordre Sjursøya og var i bruk til slutten av 1980-tallet, og har kun unntaksvis blitt benyttet siden. I 2016 ble den demontert og satt opp ytterst på Sjursøya.

Grøntområde med kran
Krana er godt synlig fra sjøen, og står i et 7 dekar stort grøntområde utformet med samme type vegetasjon og landskapsform som øyene i Oslofjorden - slik at parken glir inn i landskapet. På toppen av kranen, nesten 20 meter over bakken, er det laget en utkikksplattform som gir utsikt over havna og byen. Kranen lyses opp med mørkeblå farger som tidstyres automatisk. Grøntområdet ligger nær Oslos godshavn som har adgangsbegrensning, og er derfor ikke tilgjengelig for publikum.

Kranens historie:
Stubbebryteren er en såkalt Derrick-kran som opprinnelig sto om bord i skipet Christen Smith, og ble brukt i forbindelse med frakt av jernbanevogner og lokomotiver til India for den britiske stat. Den ble oppført i Oslo havn i 1969. Kranen ble kjøpt inn i forbindelse med transport av transformatorer fra ASEAs (i dag ABB) transformatorfabrikk på Hasle. Disse kunne veie opptil 80 tonn, og var slik sett et enkelt løft for Stubbebryteren. I tillegg ble kranen benyttet for utskiping av hele skipsseksjoner for Strømmen Stål og turbiner fra Kværner Brug i Nydalen og NEBB på Skøyen. Kranen var i bruk frem til 80- tallet.

src="filestore/Bildearkiv/Nyheter_2018/2018_08_20-Stubbebrytermedbelysning-2OyvindMartinsen.JPG" id="ipsobj-Files.File-4150" class=" img thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File" alt="Stubbebryter" style="width: 900px;" />

Lyssatt kunstverk. Den gamle havnekranen har fått nytt liv som kunst.

2018_08_20-Stubbebryter med belysning -3 Oyvind Martinsen .JPG

Lyssatt landemerke. Stubberbryteren er godt synlig fra sjøen, og lyser opp utenfor Oslos gods- og containerhavn på Sjursøya. Alle foto: Øyvind Martinsen