Energi

Mål: Oslo Havn KF skal arbeide systematisk med å redusere energiforbruket i hele Oslo havn. Det gjelder både for egne bygninger og andre stasjonære enheter foruten mobile enheter som kjøretøy og båter. HAV skal fase ut forbruket av fossilt drivstoff og øke tilgjengeligheten av nullutslippsløsninger i hele havna.

Oslo Havn KF (HAV) jobber for å redusere energibruken.
ENØK-tiltak er gjennomført i mange av havnas bygg, og utebelysningen har blitt oppgradert med miljøvennlige LED. Med LED-lys på Akershusstranda har vi mye mer lys for 1/3 av strømforbruket.

HAV er en pådriver for å redusere energiforbruket og samtidig tilrettelegge for nullutslippsløsninger i Oslo havn. HAVs eget forbruk av fossilt drivstoff loggføres med mål om reduksjon. Samtidig jobber HAV for at kunder reduserer sitt energiforbruk. HAV videreselger energi til enkelte av sine kunder både på sjø og land.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje til oppvarming
Fra 01.01.2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming i privatboliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Lekkasje fra nedgravde oljetanker regnes som en av de største kildene til grunnforurensning i Norge. Fjerning av oljetanker i Oslo kommune vil redusere Oslos klimagassutslipp med 11 prosent, forbedre luftkvaliteten og redusere risikoen for grunnforurensning ved lekkasje fra oljetanken (Oslo Kommune).

Fakta ark om oljetanker
Informasjon oljetanker (Bymiljøetaten)