Droner og dykkere i dugnad for å rydde fjorden

Oslo er blant de første byene i verden som tar i bruk undervannsdrone for å kartlegge sjøbunnen.

Oslo Havns nyinnkjøpte undervannsdrone undersøkte i dag sjøbunnen utenfor Vippetangen,  på jakt etter søppel. Lørdag 25. august blir det før ryddedugnad med dykkere under Passion for Ocean- festivalen.

Se video av dronens reise : https://youtu.be/OtgD9Ow9TMc

Oslo Havn har kjøpt en Deep Trekker undervannsdrone, og har også planer om flere,  til ulike kartleggingsoppgaver i havna.

- Vi vil bidra til en renere fjord, og ta i bruk ny teknologi. Vi er glade for å være med på undervannsdugnad sammen med dykkere  for å rydde i havnebassenget, sier Edvin Wibetoe, overingeniør fra Oslo Havn KF.   

Dykkere vil rydde Undervannsdrone Oslo Havn KF- 23.07.2018 - Klaus Sandvik (3 of 6).jpg

 – Opptil 45 dykkere fra Oslo og Akershus vil plukke søppel fra sjøbunnen utenfor Vippetangen. Vi har flere slike dugnader i året,  og er glade for at Oslo Havn er med på dugnaden. Det er stor ryddevilje og engasjement for livet under vann blant dykkerne, sier Dag Reynolds i Indre Oslofjord Undervannsklubb som koordinerer dugnaden. Marinereperatørene er veiledere og Norsk Dykkerforbund støtter også opp om aksjonen.

Rydder fjorden

I dag plukker Oslo Havn søppel som flyter i sjøen ved hjelp av miljøbåten Pelikan. Vi har også satt ut en flytende søppelsamler ved Rådhusbrygge 3 for å gjøre ryddejobben mer effektiv. Senere vil flere slike søppelsamlere plasseres i vannet  rundt i havna.

 

 

title="OtgD9Ow9TMc?rel=0" height="315" width="560" class="youtube" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/IPS/pub/GFX/bigpixel.gif" />