Oslo Havn logo Oslo Kommune
Vil utvikle artsrik buffersone på Grønlia

Vil utvikle artsrik buffersone på Grønlia

Oslo Havn vil utvikle en buffersone mellom byen og havna med plass til fugl, fisk og folk. Norconsult er valgt til videre samarbeid.

PUBLISERT: 15.02.23

Liv over og under vann. Norconsults fokus på naturetablering inspirerer for videre arbeid.   Illustrasjon: Norconsult - Urbaniq

Reguleringsarbeidet for utbygging av Oslos nye bydel – Grønlikaia er i gang. Nå har Hav Eiendom og Oslo Havn valgt ut arkitekt-teamene som skal jobbe videre med utviklingen.  

Buffersone mellom by og havn  

Oslo Havn eier og legger premissene for buffersonen. Den ligger rett ved utløpet av Alnaelva og skal fungere som en buffer mellom byen og havnevirksomheten i Norges største godshavn i Sydhavna.  

Buffersonen markerer avslutningen/starten på havnepromenaden og skal gi en god overgang  mellom by og havn.    

-    Oslo Havn vil invitere Norconsult til et videre samarbeid. Deres visjon er å utvikle en buffersone i samspill med livet både over og under vann. Vi lot oss inspirere av Norconsults fokus på naturetablering. Utformingen de foreslår gir en bra buffereffekt mot havneaktiviteten på Kongshavn. Samtidig har de vist en bevisst holdning til massehåndtering og konsekvenser ved utfyllinger og terrengbearbeiding i sjø, sier Oslo Havns arkitekt Kjersti Olsen og landskapsarkitekt Erlend Pehrson.    

Prosess

Norconsult er invitert til å utvikle et illustrasjonsprosjekt som grunnlag for planforslag med konsekvensutredning. Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med Hav Eiendom og deres fagkyndig Rodeo arkitekter. Arbeidet vil starte opp i mars, med mål om et ferdig planforslag i årsskiftet 2023/2024.

Se hele bidraget "Fjordgartneren" fra Norconsults team