Oslo Havn logo Oslo Kommune
Vedlikeholdsarbeid av havnesporet

Vedlikeholdsarbeid av havnesporet

Jernbanesporene i havna skal vedlikeholdes og oppgraderes. Arbeidet starter andre uken i mars og vil pågå frem til påske.

PUBLISERT: 06.03.23

Flybensintoget

Forsyner Oslo Lufthavn. Hver dag går to 300 meter lange tog med flydrivstoff fra Oslo havn til Gardermoen. Foto: H. K. Riise

Det er i dag tre havnespor i Sydhavna som går parallelt med havneveien fra Bekkelaget - Kneppeskjær til Kongshavn, og deretter videre ut på det nasjonale nettet. På havnesporet går togene som forsyner Oslo Lufthavn med flydrivstoff.  

Portrett av Vidar Vik, ingeniør/prosjektleder i Oslo Havn.
Vidar Vik, prosjektleder Oslo Havn KF. 

- Havnesporene vedlikeholdes jevnlig og den årlige tilstandsvurdering viste behov for oppgradering. Vi fjerner spor som ikke er i bruk og fokuserer vedlikeholdsinnsatsen rundt å betjene togene med flydrivstoff.  Dette frigjør og effektiviser havnearealer. Arbeidene vil gjennomføres i to etapper, én nå på våren og én på høsten, sier prosjektleder Vidar Vik i Oslo Havn KF. 

Vedlikeholdsarbeid utenom togtrafikken  

Første etappe med arbeid i havnesporet vil foregå fra kl.07-16 på hverdager og døgnkontinuerlig i helgene ettersom arbeidene må tilpasses jernbanetrafikken.   

Oppgraderer hovedspor. Arbeidet vil foregå på havnesporet fra rundkjøringen til Sjursøya til Kneppeskjær. Dronefoto: Bo Mathisen 

Det vil bli noe støyende arbeid og anleggsmaskiner i området, men det vil være innenfor støygrensene. Arbeidet utføres av BMO Entrepenører AS.  

Først saneres to sidespor. Dette vil skje i ukedagene.  

På hovedsporet vil sporveksler løftes ut og erstattes med nye jernbanespor. Gravemaskiner vil fjerne asfalt. Dette arbeidet må gjøres i løpet av to helger når det ikke er trafikk på sporet. Deretter vil det fylles på ny pukk som skal komprimeres ved hjelp av maskiner.   

Hovedarbeidet vil foregå i helgene 10- 12. mars og 17- 19. mars.  

Den første helgen vil planovergangen ved utkjøringen fra oljehavna være stengt fra og med 9. mars til og med 13. mars kl. 16.  

Påfølgende helg vil utkjøringen fra Yilport holde stengt fra og med torsdag 15. mars til og med tirsdag 21. mars. Dette gjelder også parkeringsarealet ved utkjøringen, hvor brukere må finne parkering annet sted.   

Alternative kjøreruter ivaretas inne på terminalområdene hos oljeterminalen og Yilport Oslo.  

Fremtidig jernbanetilbud i havna  

Det er kun flydrivstofftogene som bruker havnesporet i dag. Oslo Havn ser et potensial for godsoverføring fra vei til jernbane i Sydhavna. 25-30 % av containerne kan i fremtiden fraktes utslippsfritt på tog mellom Sydhavna og Alnabru. Oslo Havn er i dialog med Jernbanedirektoratet for å finne praktiske og økonomiske løsninger for å utnytte havnesporet bedre enn i dag.