Oslo Havn logo Oslo Kommune
Vedlikeholdsarbeid av havnespor

Vedlikeholdsarbeid av havnespor

Jernbanesporene i havna skal vedlikeholdes og oppgraderes. Arbeidet vil pågå i februar og mars.

PUBLISERT: 22.02.24

Flybensintoget

Forsyner Oslo Lufthavn. Hver dag går to 300 meter lange tog med flydrivstoff fra Oslo havn til Gardermoen. Foto: H. K. Riise

Oslo Havn har i dag et operativt jernbanespor i Sydhavna som går parallelt med Kongshavnveien fra Søndre Bekkelaget til Kongshavn, og deretter videre ut på det nasjonale nettet. På Havnesporet går togene som forsyner Oslo Lufthavn med flydrivstoff. 

- Havnesporene vedlikeholdes jevnlig og dette er siste del av en større oppgradering. Vi har tidligere fjernet spor som ikke var i bruk som har frigjort og effektivisert arealer. Nå skal spor, sviller og sporstoppere fornyes på deler av strekningen. Dette er tiltak som vil bidra til økt sikkerhet, sier prosjektleder Vidar Vik i Oslo Havn KF. 

Portrett av Vidar Vik, ingeniør/prosjektleder i Oslo Havn.
Vidar Vik, prosjektleder Oslo Havn. Foto: H.K. Riise

Arbeid i helger og utenom togtrafikken

Utskifting av spor og sporstoppere må skje utenom togtrafikken og vil gjøres døgnkontinuerlig i helgene 1.-4. mars og 15.-18 mars. De nye sporene vil løftes inn med mobilkran.

Noe forberedende arbeid vil starte i slutten av februar.

Det vil bli noe støyende arbeid og anleggsmaskiner i området, men det vil være innenfor støygrensene. Arbeidet utføres av BMO Entrepenører AS.  

Oppgraderer hovedspor. Arbeidet vil foregå på havnesporet fra fyllestasjonen til flydrivstofftogene til Kneppeskjær. To av havnesporene på bildet er fjernet. Dronefoto: Bo Mathisen 

Forbudt å krysse og oppholde seg ved havnespor og tog

Et større område ved fyllestasjonsområdet for flydrivstofftoget skal asfalteres i hele togets lengde. Dette gjøres for å hindre eventuell forurensning ved fylling av drivstoff.

Asfalten er ikke tiltenkt kjøring. Jernbaneloven gjelder også i Oslo Havn, og det vil være forbudt å krysse og å oppholde seg i jernbanetrasé og på tog. All kryssing av jernbanespor skal foregå i vegbane eller på oppmerket areal.