Oslo Havn logo Oslo Kommune
Utlyser anbud for utvidelse av Bekkelagsbadet på nytt

Utlyser anbud for utvidelse av Bekkelagsbadet på nytt

Oslo Havn har planer om å lyse ut arbeidene på nyåret.

PUBLISERT: 12.11.21

Bekkelagsbadet

Aktivitetspark. Bekkelagsbadet er blitt en populær badeplass og møtested for både nabolaget og resten av byen. Foto: H. K. Riise

Anbudskonkurransen for utvidelse av parken ble våren 2020 avlyst etter at de tre innkomne tilbudene fra entrepenører oversteg kostnadsrammen til prosjektet.

Den populære aktivitetsparken skal utvides med nye aktiviteter og grønn park.

-         Vi planlegger å lyse ut ny anbudskonkurranse på nyåret og håper på tilbud som er innenfor kostnadsrammen til prosjektet. Dersom vi får inn tilbud som er akseptable kan vi starte opp arbeidene tidligst i mai 2022, sier prosjektleder Erlend Pehrson.

-