Oslo Havn logo Oslo Kommune
Unik drone skal undersøke Oslofjorden

Unik drone skal undersøke Oslofjorden

Kongsberg Maritime har i samarbeid med studenter fra NTNU utviklet en autonom dronebåt på åtte meter som skal kartlegge Oslofjorden. Dronen er utstyrt med teknologi som er fremst i verden.

TEKST: LYDIA ELISE NYLAND ANDERSEN

PUBLISERT: 04.08.22

Dronen er fullt autonom, men av sikkerhetsmessige grunner vil det være en person om bord når dronen kjøres i indre Oslofjord. Foto: Lydia Elise Nyland Andersen / Oslo Havn

I dag ble dronen og teknologien vist frem på Rådhusbrygge 2. Denne uken har dronens helt nye teknologi blitt testet ut i Oslofjorden. Målet er effektiv overvåkning av fjorden. Studentene har utviklet en teknologi som gjør det mulig å skille objekter i sjøen. Tre kameraer over havoverflaten ser etter hindringer. Under havoverflaten er det ekkolodd som søker etter fisk, havbunn og søppel.

Studentene fra NTNU viser stolt frem hva de har jobbet med i sommer. Foto: Lydia Elise Nyland Andersen / Oslo Havn

Kongsberg Maritime er verdensledende innen marin teknologi og finner løsninger som gjør fremkomst på havet mer miljøvennlig.

Arne Johan Husebø Hestnes i Kongsberg Maritime. Foto: Lydia Elise Nyland Andersen / Oslo Havn

Dronen er et pilotkonsept i arbeidet med å finne enda mer automatiske og billigere måter å overvåke større havområder på. Vi har stor tro på at dronen kan bli et viktig bidrag til å holde Oslofjorden frisk.

Arne Johan Husebø Hestnes, Director Digital Technology i Kongsberg Maritime

- Det er spennende at studenter er med på et slikt prosjekt med autonome løsninger som kan brukes til å lokalisere søppel langs kysten og i fjorden. Det er flott at denne type kartlegging kobles opp med de som plukker opp søppelet. WWF estimerer at 80% av søppelet i havet kommer fra land. Uansett hvor vi er, og hva vi gjør må vi bidra til at søppelet vårt ikke havner i havet, sier Heidi Neilson, fungerende seksjonssjef plan og miljø i Oslo Havn.

Mange møtte opp for å se den autonome dronebåten. Foto: Lydia Elise Nyland Andersen / Oslo Havn

Dronen er en del av Frisk Oslofjord 2.0 som er et formidlings- og teknologiprosjekt, som skal undersøke fjorden ved bruk av moderne teknologi og formidle dette til skoleelever og allmennheten. Visjonen er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres.

Fjorden vil blant annet undersøkes med autonome ubåter og undervannsstasjoner. Alle videregående skoler langs fjorden, inkludert Oslo, vil bli tilbudt et opplegg med eget forskningstokt på havet og innblikk i dataene som danner grunnlaget for forvaltning av fjorden. De er også et stort forskningsprosjekt i regi av Havforskningsinstituttet og UiO.

I samarbeid med havforskningsinstituttet gjøres det undersøkelser rundt fiskebestander i fjorden og sammen med Norges geologiske undersøkelse undersøkes forholdene på havbunnen. Studentene ved NTNU har jobbet med å komme frem til løsninger rundt søppel som havner på havbunnen.

 

Det er mulig å lese mer om prosjektet på friskoslofjord.no