Oslo Havn logo Oslo Kommune
Unicon satser på elektriske betongleveranser

Unicon satser på elektriske betongleveranser

Unicon lanserte åtte elektriske betongbiler, som skal levere kortreist betong til byggeplasser i Oslo.

PUBLISERT: 08.12.23

Unicon lansering elektriske betongbiler

SNORKLIPPING PÅ AKERSHUSSTRANDA: Fra venstre; Eric Staurset (administrerende direktør i Unicon), Marit Kristine Svea (byråd for miljø- og samferdsel), James Stove Lorentzen (byråd for byutvikling) Bent Nygren (salgs- og markedsdirektør i Unicon).

Unicon har som ambisjon å være en foregangsbedrift på miljøsiden innenfor betongproduksjon og transport. 

- Frem mot nyttår introduserer Unicon åtte elektriske betongbiler i Oslo, for å kunne tilby våre kunder utslippsfrie leveranser av betong. Dette blir et hel-elektrisk tillegg til vår eksisterende bilpark hvor vi har biler som benytter biodrivstoff og har elektrisk drift på trommel, sier Eric Staurset, administrerende direktør i Unicon.  

Unicons samarbeidspartner, Frode Lien, står for investeringen i de første åtte elektriske betongbilene. 

Bilene ble lansert på Nordre Akershuskai fredag ettermiddag. Til stede var byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H), og byråd for miljø- og samferdsel, Marit Kristine Svea (V).  

BYRÅDER: Byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H) og byråd for miljø- og samferdsel, Marit Kristine Svea (V), er bevisst Oslo kommunes ansvar som stor innkjøper av bygg- og anleggstjenester. - Alle vi som er kjøpere av bygg- og anleggstjenester må være bevisst, for det er vi som skal få det til å skje. Elektrifiseringen skjer ikke fra en leverandør sin side uten at det er en kjøper, sa Lorentzen. 

- Dette er veldig bra. Vi ser at de kravene som Oslo kommune stiller til bygg- og anleggsbransjen utløser innovasjoner som dette. Og det er vi helt avhengig av. Vi skal kutte 95% av utslippene innen 2030, sa Marit Kristine Svea.  

James Stove Lorentzen sa at Oslo kommune og andre storkjøpere av bygg- og anleggstjenester må være sitt ansvar bevisst.  

- Jeg har bakgrunn fra business, så jeg regnet ganske raskt ut at dette er selvfølgelig dyrere enn en vanlig bil. Men som prosent kostnad av det ferdige bygget, så ser du det ikke etter komma engang. Det er ingen unnskyldning å si at dette er for dyrt. Dette er fremtiden. Alle vi som er kjøpere av bygg- og anleggstjenester må være bevisst, for det er vi som skal få det til å skje. Elektrifiseringen skjer ikke fra en leverandør sin side uten at det er en kjøper, sa James Stove Lorentzen.  

Tre av bilene er allerede i drift på Sjursøya hvor Unicon har Nord-Europas største ferdigbetongfabrikk med en kapasitet på over 275 000 kubikkmeter ferdigbetong årlig. Fabrikken leverer kortreist lavkarbon betong til både store og små byggeprosjekter i Oslo. 

- Det er veldig gøy at elektrifiseringen når ut i alle ledd. Her ser vi hva som er mulig med en bynær havn - der sement, sand og grus kommer inn til betongprodusentene på Sjursøya med skip. Kort reisevei fra betongfabrikkene til byggeplasser i Oslo forenkler elektrifiseringen av transportkjeden, sier Heidi Neilson, seksjonsleder plan og miljø i Oslo Havn.  

De nye betongbilene har tilstrekkelig batterikapasitet til å levere betong gjennom en hel arbeidsdag. Arbeidsmiljøet for sjåførene blir merkbart bedra ettersom bilene har mindre støy og vibrasjoner. 

STILLEGÅENDE: Unicon lanserte stillegående og utslippsfrie elektriske betongbiler på Nordre Akershuskai fredag.  

Bruk av elektriske biler innfrir på Oslo Kommunes krav om utslippsfrie byggeplasser. Unicon opplyser at disse åtte bilene vil bidra til en årlig reduksjon på ca. 240 tonn CO2 i bykjernen. 

«På Sjursøya samarbeider vi med Oslo Havn for å tilby lademuligheter og drivstoffstasjoner,» skriver Unicon i en pressemelding.  

- Sammen med våre kunder i havna forbereder vi oss på framtidens lavutslippssamfunn med nullutslippsløsninger både på sjø og land. Det er gøy at bevisste kunder går foran og tar i bruk nullutslippsløsninger, sier Heidi Neilson.  

Oslo Havn og Bymiljøetaten har bygd ladestasjon for tunge kjøretøy på Grønlia, som er åpen for alle. 

- Vi skal også bygge mer felles ladeinfrastruktur inne i Sydhavna, for våre industrielle kunder. Felles ladeinfrastruktur gir en bedre utnyttelse av nettkapasiteten i Sydhavna enn hvis alle aktørene bygger egne ladestasjoner, forteller Neilson.  

Oslo Havn har mottatt tilsagn på Enova-støtte for å bygge ytterligere seksten ladere inne på Sjursøya. Oslo Havn jobber for at laderne skal være på plass våren 2024.   

SAMARBEID: Heidi Neilson (Oslo Havn) og Eric Staurset (Unicon) samarbeider om elektrifiseringen av Sydhavna.