Oslo Havn logo Oslo Kommune
Tillatelse til snøhåndtering i Oslo havn

Tillatelse til snøhåndtering i Oslo havn

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Oslo Havn midlertidig tillatelse til å tippe nysnø fra havnearealene i sjøen ved Byhavna og Sydhavna. Det er satt krav til undersøkelser av forurensning i sjøen.

PUBLISERT: 19.01.21

Havnearealene må ryddes for snø for sikker havnedrift. Foto: Lars Finholth

Tillatelsen gjelder fra 14. januar 2021 til 1. mai 2021 hvor det skal dokumenteres typer og mengder av forurensning i snøen og hvordan forurensninger i snøen påvirker vannforekomsten.  

Det tillates å tippe inntil 300 m3 snø fra Vippetangen og Revierkaia i Byhavna, resten må leveres snøsmeltelekteren. I godshavna i Sydhavna er det gitt tillatelse for inntil 680 000 m3 snø i løpet av vintersesongen 2020/21.  

Prøvetaking, kontroll og overvåkning  

Det skal taes prøver av snøen som samles på kaiene før den tippes på sjøen. Når det tippes i sjøen vil det gjøres turbiditetsmålinger for å se i hvilken grad snø påvirker oppvirvling av sjøbunnen. Det skal også tas sedimentprøver av sjøbunnen før og etter tipping.

Tillatelsen vil bidra til at havnearealene ryddes for snø for å opprettholde sikker og effektiv havnedrift. Årets prøvetaking av snøen i Oslo vil gi viktig kunnskap av nasjonal betydning for snøhåndtering i havne- Norge.

Oslo Havn vil innføre et kontroll og overvåkningsprogram. Sammen med aktørene i havna vil det innføres gode rutiner for å etterleve tillatelsen.

Prøvetakingen skal gjennomføres av en kompetent 3. part. Oslo Havn har avtale med Norges Geotekniske Institutt (NGI) som vil utføre den nødvendige prøvetaking og kartlegging.  

Bakgrunn

3. mars stanset Statsforvalteren tipping av snø ved Oslo havn. Tidligere praksis har vært å tippe snø fra havnearealene innen 48 timer for å opprettholde en sikker havnedrift.

Oslo Havn innledet i mars 2020 dialog med Fylkesmannen i Oslo og Viken om snøutfordringene og sendte i oktober 2020 «Søknad om midlertidig tillatelse til tipping av snø i sjø for 2020/21», som inkluderer plan for snøhåndtering med omfattende prøvetakingsprogram.