Oslo Havn logo Oslo Kommune
Styrker vaktholdet ved Bekkelagsbadet

Styrker vaktholdet ved Bekkelagsbadet

Vaktholdet intensiveres og andre tiltak iverksettes for å ivareta ro i parken.

PUBLISERT: 29.05.20

Bekkelagsbadet byr på aktiviteter og badeliv, og skal være et trygt sted for alle. Foto: H K Riise

Bekkelagsbadet har den siste tiden dessverre vært plaget av en del uro og uønskede hendelser. Oslo Havn har hatt møte med politiet, bydelen, bymiljøetaten, SaLTo, natteravnene og nærmiljøet for å vurdere tiltak.  

-    Oslo Havn ønsker at Bekkelagsbadet skal være et trygt sted for alle. Vi håper at vi ved hjelp av godt samarbeid mellom etater, aktører og nærmiljøet og forsterkede tiltak kan bidra til at parken brukes til aktivitets- og badeliv, hvor alle tar hensyn til hverandre og nærmiljøet, sier eiendomsdirektør Åsa Nes.  

Følgende tiltak er allerede iverksatt og vil styrkes ytterligere:

Det skal være ro i parken etter kl.23, og camping er forbudt.

Politiet og samtlige forebyggende tjenester vil ha fullt fokus på området, og ha hyppige runder her.  

Vaktholdet av parken forsterkes. Securitas vil ha permanent tilstedeværelse i de mest besøkte tidsrommene, samt gå vaktrunder på øvrige tidspunkt.  

Oslo Havn holder parken ryddig og plukker søppel. Tagging fjernes omgående.  

Lysene slukkes på fotballbanen kl.22  

Natteravnene har parken på sin runde, og ønsker samarbeid med lokalmiljøet for å øke kapasiteten til å gå runder i dette området.  

Kontaktperson Hege Thurmann Berg, seksjonssjef forvaltning, Oslo Havn KF

mob 957 22 175