Oslo Havn logo Oslo Kommune
Store ambisjoner for en grønnere fremtid

Store ambisjoner for en grønnere fremtid

Til tross for utfordringer knyttet til koronakrisen, har Oslo Havn klart seg relativt bra og har store ambisjoner for fremtiden, sier havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen i Skipsrevyens lederportrett.

PUBLISERT: 19.06.20

Oslo og Oslo havn har blant verdens mest ambisiøse miljø- og klimamål,  sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. Foto: Tine Poppe

Koronakrisen har rammet store deler av den maritime næringen, men havnedirektøren har sammen med eieren Oslo kommune og havnestyret store ambisjoner om en grønnere framtid for Oslo by og Oslo Havn.

-   Vi har en visjon om å være verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, og har ambisiøse vekstmål. Fra 2019 til 2034 skal vi øke godsmengden med 50 prosent og antall passasjerer med 40 prosent, samtidig som arealet vi drifter på skal reduseres. Det betyr at vi må ta i bruk ny teknologi, tenke arealeffektivt og jobbe tett med kundene våre, forteller Ingvar M. Mathisen. 

Sjøtransport vinner frem


Mange valgte sjø framfor vei da koronakrisen kom, og forsterket trenden med mer sjøtransport.  Vi ser nå at det er flere som tar i bruk mantraet “Sjøveien er miljøveien”. Ingen annen transportform er like miljøvennlig som denne, sier Ingvar M. Mathisen til Skipsrevyen. 

Les hele lederintervjuet av Ingvar M. Mathisen i Skipsrevyen.