Oslo Havn logo Oslo Kommune
Stor pågang av cruiseskip i Oslo

Stor pågang av cruiseskip i Oslo

Det ligger an til å bli rekordår for antall cruiseskip som legger til kai i Oslo Havn.

TEKST: LYDIA ELISE NYLAND ANDERSEN

PUBLISERT: 05.08.22

Det italienske cruiseskipet AIDAnova er det største skipet som anløper Oslo, med plass til 5210 passasjerer.  Foto: Siv Ellen Omland/Oslo Havn

Per 02. august har det anløpt 81 cruiseskip med til sammen om lag 100 000 passasjerer.

Årsaken til at det er kommet ekstra forespørsler er konflikten i Ukraina. St. Petersburg var en mye benyttet cruise-destinasjon, men på grunn av konflikten i Ukraina og vestlige sanksjoner, falt denne destinasjonen ut som anløpssted. Rederiene måtte på kort tid finne alternative havner for allerede bookede cruiseanløp. Oslo Havn mottok derfor uforutsett mange cruise-bookinger. Det ble da funnet plass til om lag 40 nye anløp. Disse har bidratt til at årets sesong ser ut til å sette rekord i antall anløp.

Kommersiell direktør, Einar Marthinussen mener cruiseindustrien er viktig for Oslo. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn

Det er bra for havna og for byen at vi får gjester, særlig etter to år hvor det nesten ikke har vært utenlandske turister. De legger igjen penger hos museene, i butikker og på restauranter, og jeg tror det merkes for reiselivet at de er tilbake.

Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn

Stor pågang for neste sesong 

Neste år er det også ventet stor pågang. Registrerte cruise-anløp for 2023 per nå er 154. Cruise-bookinger gjøres som regel flere år i forveien, men siden St. Petersburg fortsatt ventes å være uaktuelt for 2023-sesongen, har vi mottatt flere anløpsinnmeldinger på bakgrunn av det. Det ventes også ytterligere bookinger for neste års sesong.

Inntektene fra cruiseanløpene er blant annet med på å finansiere drift og vedlikehold av kaiene.