Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten.

Politimesteren i Oslo besluttet 16. mars landlovsnekt hjemlet i utlendingsloven § 16 jf utlendingsforskriften § 4-19. Landlovsnekt gjelder alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy innen Oslo Politidistrikt

Sikrer varer og gods til byen og landet