Oslo Havn logo Oslo Kommune
Stanser testutskiping av treflis fra Ormsund

Stanser testutskiping av treflis fra Ormsund

Oslo Havn har besluttet å stanse utskipingen av trevirke til gjenvinning fra Ormsundkaia.

PUBLISERT: 10.05.21

Treflis

Treflis til gjenvinning har vært prøvelast på Ormsund. Nå stanses de resterende anløp.

Det har siden april vært skipet ut to prøvelaster med returflis fra Norsk Gjenvinnings terminal på Haraldrud. Treflisen gikk til Baltikum for gjenvinning og produksjon av nye sponplater og møbler. Siste anløp var lasteskipet Krislin lørdag 8. mai. Vannkanoner ble satt inn  for å fukte flisen og å avdempe støv fra lasten på kaia. Det ble lagt duk mellom kai og skip for å fange opp evt spill ved lasting. 

- Oslo Havn KF og Norsk Gjenvinning AS beklager de ulemper de to prøveskipningene av returflis fra Ormsund i april/mai har medført. Videre utskiping er stanset med virkning fra 10. mai 2021. Gjenværende returflis på Ormsundkaia vil bli fjernet og området ryddet så snart dette lar seg gjøre. Det er lagt vekt på at dette skal medføre så lite støv som mulig og at det ikke skjer på kommende høytidsdager. Norsk Gjenvinning AS som står bak prøveutskipningene, gjennomfører besiktigelse og opprydding av forurenset strandsone,  sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn.  

Norsk Gjenvinning As har hatt arbeidslag ute for å rydde. De har fjernet observert treflis på Malmøya som de hevder ikke kommer fra Ormsund. 

Strenge krav til returflis

Returflisen som ligger på Ormsund er sortert trevirke som skal til materialgjenvinning og til bruk i nye produkter som f.eks sponplater som benyttes i bygg og møbelproduksjon. Det er strenge krav til egenskaper og renhet, både fra myndighetshold og fra  produsentene som etter ytterligere kontroll og bearbeiding skal bruke returflis i nye produkter.

Norsk Gjenvinning tester, analyserer og dokumenterer returflisen i henhold til prøveprogram og krav. Det er gjort risikovurderinger basert på målinger knyttet til bl.a. støv.
«Støv fra produksjonen er trestøv og inneholder ikke farlige stoffer som gir økt helserisiko, men om man oppholder seg tett på vil det oppleves ubehag i øyne og luftveier og følgelig har vi lagt krav om bruk av støvmasker for de som oppholder seg i umiddelbar nærhet av kverning og utlasting av flis. For personell som oppholder seg i tilstøtende områder er der ikke funnet at støvmengden utgjør helsefare og det er følgelig ikke krav til støvmaske».