Oslo Havn logo Oslo Kommune
Skur 38 nominert til arkitekturpris

Skur 38 nominert til arkitekturpris

Det nyrenoverte forbildeprosjektet Skur 38 kom på 3. plass i årets Aerogel Architecture Award 2023.

PUBLISERT: 09.06.23

Skur 38 nyrenovert

ENERGIEFFEKTIVITET: Fasaden på Skur 38 er etterisolert ved hjelp av Fixit Aerogel 222 puss (Isokalk). Foto: Motion Air/Oslo Havn.

Aerogel Architecture Award presenteres av Empa – Swiss Federal laboratories for Materials Science and Technolgy.   

Prisutdeligen hyller de beste eksemplene internasjonalt innen energieffektivitet, ukonvensjonelle løsninger, gjennomskinnelig dagslys og bruk av superisolerende aerogelmaterialer. 

Skur 38 – Oslo Havns administrasjonsbygg på Vippetangen - gjenåpnet i 2022 etter en omfattende rehabilitering. 

Erling Jenssen, seksjonsleder Utbygging, Eiendomsavdelingen, Oslo Havn. Bildet er tatt utenfor Skur 38 på Vippetangen.
PROSJEKTEIER:- Arkitekter og alle dyktige fagfolk som jobbet med rehabiliteringen av Skur 38 fortjener denne anerkjennelsen, sier Erling Jenssen, Seksjonsleder Utbygging i Oslo Havn. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn.

- Det er svært hyggelig å være nominert til en internasjonal arkitekturpris hvor juryen prioriterer miljøvennlige og energieffektive løsninger. Arkitekter og alle dyktige fagfolk som jobbet med rehabiliteringen av Skur 38 fortjener denne anerkjennelsen, sier Erling Jenssen, prosjekteier for Oslo Havn. 

Gode kompromisser

Fasaden på Skur 38 er etterisolert ved hjelp av Fixit Aerogel 222 puss (Isokalk). Isokalk er en mineralsk basert fasademørtel med god isolasjonsevne og vanndampmotstand. Aerogel-kuler i pussen gir en u-verdi og isoleringseffekt som ingen andre pussløsninger kan oppnå. 

Juryen hadde følgende begrunnelse for nominasjonen:  

- Vi tok særlig med i vurderingen at dere renoverte en bygning fra 1915, som var ett av de første armerte betongbygningene i Norge. Skur 38 er virkelig et historisk monument for en hel hundreårsperiode. Dere ignorerte ikke renoveringer gjort på 1920- og 1950-tallet, men aksepterte dem og forvandlet bygningen ytterligere. Juryen har sett på historiske fotografier for å se om alt dere hevder i søknaden er sant - og det er helt klart sant! Skur 38 var et veldig fint bygg på 1920-tallet, og dere har funnet mange gode kompromisser i renoveringsprosessen, slik at dette bygget kan leve i hundre år til. Gratulerer! sier jurymedlem Beat Kämpfen (Kämpfen Zinke + Partner). 

VINNERE OG NOMINERTE: - Skur 38 er virkelig et historisk monument for en hel hundreårsperiode. Dere ignorerte ikke renoveringer gjort på 1920- og 1950-tallet, men aksepterte dem og forvandlet bygningen ytterligere, sa juryen om rehabiliteringsprosjektet Skur 38. 

 

Ambisiøs plan

Miljørådgiver Michael Lommertz presenterte prosjektet i forbindelse med prisutdelingen i Zürich.  

- Som miljørådgiver opplever jeg ofte at bare noen av miljøambisjonene man har i starten av et byggeprosjekt gjennomføres. For Skur 38 la vi en svært ambisiøs plan for miljøtiltak og energieffektivitet. Oslo Havn fortjener ros for at de gjennomførte nær hundre prosent av planen, sier Michael Lommertz. 

Michael Lommertz, Zero Emission Studio. Bildet er tatt utenfor Skur 38 ifbm åpningen av bygget.
Miljørådgiver Michael Lommertz utenfor Skur 38. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn. 

BREEAM-NOR Excellent 

Skur 38 sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM-NOR med den svært høye klassifiseringen Excellent. Det førte blant annet til 25 prosent bedre enn Energiklasse C. I tillegg er rehabiliteringen et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.  

Netto energibehov er beregnet til å være 108 kWh/kvm. per år. Fra ferdigstilling juni 2022 til juni 2023 er det konstatert en reduksjon på 58 % i forhold til antall kWh timer brukt før rehabilitering av skuret. Nye vinduer, nytt ventilasjonssystem og ikke minst Isokalk har vært vesentlige bidragsytere til dette. 

Skur 38 er rehabilitert til et moderne kontorbygg med gode utearealer som bidrar til positiv utvikling av området. Rehabiliteringen er gjort på en måte som synliggjør byggets historie, samtidig som moderne teknologi og energieffektive løsninger er tatt i bruk. 

Kulturminnevern = miljøvern

Bygget står på Byantikvarens gule liste og er merket verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo. 

- Kulturminnevern er en del av miljøvernet i Norge. Det kan være utfordrende med miljøløsninger sett fra kulturminnesynspunkt.  Skur 38 har tilbakeført mange av kvalitetene det hadde og skapt nye. Bygningen har blitt et sted som angår folk i byen, sa tidligere byantikvar Janne Wilberg i forbindelse med gjenåpningen av Skur 38 i september 2022.     

Skur 38 – rehabiliteringsprosjekt:  

Samspillentreprise, gjennomføringstid 2020-2022 

Utbygger: Oslo Havn 

Entreprenør : Varden Entreprenør AS 

Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter og Kristin Jarmund Arkitekter   

Interiørarkitekt: IARK 

Miljørådgiver: Bollinger + Grohmann Ingeniører AS/ Zero Emission Studio AS 

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim 

Se filmen om Skur 38 her: 

https://www.youtube.com/watch?v=K3LajS2of_o